Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Żabki

 • Maj w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 10.05.24r.- Warsztaty Mali Einsteini
  • 15.05.24r.- Warsztaty bezpieczeństwo nad wodą
  • 20.05.24r.- Koncert Papaja, występ z okazji Dnia Mamy i Taty
  • 23.05.24r. – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty

  Cele dydaktyczne na maj:

  • Wzbogacenie wiedzy na zwierząt gospodarskich.
  • Doskonalenie percepcji słuchowej.
  • Rozwijanie umiejętności porównywania masy przedmiotów.
  • Kształtowanie właściwego używania pojęć ciężki, lekki.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w oparciu o obserwacje i działania praktyczne.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy.
  • Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów.
  • Wzbogacenie wiedzy a temat przystosowywania się zwierząt do życia w danym otoczeniu.
  • Rozwijanie mowy w zakresie tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych.
  • Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy plastycznej.
  • Stwarzanie warunków do czerpania radości ze wspólnych działań.

  Fotorelacja z kwietnia

 • Kwiecień w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 17.04.2024r. – Warsztaty Mali Einsteini
  • 18.04.2024r. – Wycieczka do Teatru Wam na musical ,,Zookoła świata”
  • 22.04.2024r. – Koncert Papaja Kids
  • 26.04.2024r. – Teatrzyk Koliberek

  Cele dydaktyczne na kwiecień:

  • Kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania i objaśniania kolejnych zdarzeń z tekstu wiersza.
  • Utrwalenie pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną.
  • Nauka tworzenia piktogramów.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na skoki obunóż.
  • Kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie.
  • Tworzenie warunków do samodzielnego eksperymentowania.
  • Rozwijanie aktywności twórczej podczas konstruowania książki.
  • Kształcenie umiejętności odnalezienia odpowiedzi na temat przysłowia „Polska to kraj miodem i mlekiem płynący.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat dóbr naturalnych Polski.

  Fotorelacja z marca

 • Marzec w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 12.03.2024r. – Warsztaty z cyklu Mali Einsteini
  • 14.03.2024r. – Wycieczka do Sali zabaw Piccolo w Legionowie.
  • 21.03.2024r. – Powitanie Wiosny
  • 25.03.2024r. – Koncert „Bajki Majki i Natalki” czyli spotkanie z piosenkami Majki Jeżowskiej i Natalii Kukulskiej – Papaja Kids

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • Wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów.
  • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zgodnie z instrukcją słowną.
  • Kształtowanie właściwej reakcji na dotyk podczas ćwiczeń z użyciem elementów o różnorodnej fakturze.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej i rytmiczności.
  • Doskonalenie sprawności manualnej.
  • Rozwijanie logicznego myślenia.
  • Stwarzanie warunków do wykorzystania multimediów w procesie edukacyjnym.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat różnych zjawisk pogodowych.
  • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania tekstu i melodii piosenki.

  Fotorelacja z lutego

 • Luty w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 05.02.2024r. – Koncert
  • 08.02.2024r.- Bal karnawałowy
  • 15.02.2024r.- wizyta w Bibliotece
  • 26.02.2024r. – Dzień Dinozaura
  • 27.02.2024r.- Teatrzyk Koliberek

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat obchodów karnawałów na różnych kontynentach.
  • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym oraz o różnicach i podobieństwach kulturowych.
  • Kształcenie umiejętności rozróżniania i porównywania wielkości przedmiotów.
  • Kształcenie umiejętności rozumienia określeń przestrzennych i doskonalenie umiejętności orientacji na kartce papieru.
  • Tworzenie warunków sprzyjających wzbogaceniu zasobu słownictwa i poprawności gramatycznej wypowiedzi.
  • Kształcenie umiejętności dokonywania wyborów z przygotowanych różnorodnych materiałów.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania.
  • Kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie.
  • Doskonalenie umiejętności układania rytmów oraz przeliczania oczek na kostce do gry.
  • Kształcenie umiejętności dokonywania oceny zachowań podczas zabaw zimowych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej wpływającej na zapobieganiu powstawania wad postawy.

  Fotorelacja ze stycznia

 • Styczeń w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 08.01.2024r. – Koncert Papaya Kids
  • 09.01.2024r. – Warsztaty z Sensoplastyki
  • 29.01.2024r. – Warsztaty Mali Einsteini

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów sylwestrowych.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie logicznego myślenia.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zegarów.
  • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza.
  • Rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
  • Dostrzeganie ciągłego następstwa pór roku.
  • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób starszych.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.
  • Rozwijanie słownika czynnego.

  Fotorelacja z grudnia

 • Grudzień w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 6.12.2023 – Mikołajki
  • 8.12.2023 – Koncert „ Co skrywa Pan Bałwan”
  • 20.12.2023 – Świąteczne występy dla Rodziców

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania tekstu i melodii kolędy.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat postaci Św. Mikołaja.
  • Kształtowanie umiejętność działania w skupieniu uwagi.
  • Rozwijanie narządów artykulacyjnych.
  • Wzmacnianie doznań sensorycznych dłoni.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji i obrzędów świątecznych.
  • Stwarzanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci.

  Fotorelacja z listopada

 • Listopad w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 7.11.2023 – Teatr Koliberek – przedstawienie pt. „Słodki las”
  • 10.11.2023 – Przegląd Pieśni Patriotycznych
  • 14.11.2023 – Teatr Baniek Mydlanych
  • 16.11.2023 -Wycieczka do Smart Kids Planet w Warszawie
  • 22.11.2023 – Koncert „Patriotyczna piosenka Przedszkolaka”

  Cele dydaktyczne na  listopad:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.
  • Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie pracy plastycznej.
  • Zapoznanie dzieci z legendami Polski.
  • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat tego jak pomóc zwierzętom podczas zimy.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat urządzeń w przyszłości.

  Fotorelacja z października

 • Październik w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • 02.10.23r.- Koncert ,,Czy każdy zwierzak śpiewać potrafi?” Papaja Kids
  • 03.10. 23r.- Spektakl IPN pt. ,,Historia Misia Wojtka”
  • 11.10.23r.- Pokaz „TEATR BANIEK MYDLANYCH” Maja Chorzępa
  • 23.10.23r.- Warsztaty Mali Einsteini ,,Dlaczego pada deszcz?”

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych podczas przeliczania owoców.
  • Rozwijanie pamięci słuchowej.
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dziecka poprzez wyrażanie zmian zachodzących przyrodzie jesienią.
  • Zapoznanie z wartościowymi składnikami odżywczym, zawartymi w produktów zbożowych.
  • Aktywizowanie dzieci do starannego wykonywania ćwiczeń.
  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi pochodzenia mleka i wybranych produktów mlecznych.
  • Wzbogacenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy.

  Fotorelacja z września