Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Zajączki

 • Kwiecień w Zajączkach

  Aktualności kwiecień:

  • 10 kwiecień – teatrzyk „Bajka o smoku Niewawelskim”
  • 17 kwiecień – warsztaty „Mali Einsteini”
  • 22 kwiecień – koncert Zespołu Papaja Kids „Do przedszkola wpadły nutki”
  • 26 kwiecień – przedstawienie Teatru Koliberek „Pyza na wiosennych dróżkach”

  Cele dydaktyczne kwiecień:

  •  dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „ł”. „f”, „h” i „ż”;
  • zapoznanie dzieci z pojęciem autyzm oraz cechami charakterystycznymi, jakie występują u osób z tym zaburzeniem;
  • rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej się rozwijają i inaczej dostrzegają świat;
  • poznanie problemów osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu świata;
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
  • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych;
  • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy;
  • rozwijanie umiejętności porównywania długości;
  • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów;
  • rozwijanie zainteresowań badawczych;
  • poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka;
  • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania i wyciągania  wniosków;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i podziału ról podczas wykonywania zadania;
  • zapoznanie z korzyściami wynikającymi z hodowli zwierząt gospodarskich;
  • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem naszej planety;
  • poszerzenie wiedzy na temat bogactw naturalnych Ziemi;
  • wzbogacenie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w którym mieszkają dzieci;
  • utrwalenie symboli narodowych;
  • poznanie wybranych legend;
  • poznanie symboli Unii Europejskiej;
  • rozbudzenie zainteresowania Europą.

  Fotorelacja marzec

  Marzec w Zajączkach

  Aktualności na marzec:

  • 08.03- Dzień Kobiet
  • 12.03- Mali Ensteini
  • 14.03- Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
  • 21.03- Pierwszy Dzień Wiosny
  • 25.03- KONCERT „Bajki Majki i Natalki” czyli spotkanie  z piosenkami Majki Jeżowskiej i Natalii Kukulskiej – Papaja Kids
  • 26.03- Poszukiwanie Wielkanocnego Zajączka

  Cele dydaktyczne na marzec:

  •  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów w czasie zabaw słownych z literami.
  • Rozwijanie poczucia rytmu w czasie zabaw ruchowych przy piosence.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, spostrzegawczości, umiejętności czytania.
  • Poszerzenie wiedzy na temat dinozaurów.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia zespołów o określonej liczebności.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia przestrzennej konstrukcji.
  • Poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z wyglądem świątecznego stołu i potraw jakie powinny się na nim znaleźć oraz zasad zachowania się przy stole.
  • Nabywanie umiejętności nakrywania do stołu zwracając uwagę na estetykę oraz ustawienie zastawy stołowej.
  • Wzbogacanie / utrwalanie wiadomości na temat wiosennych zachowań zwierząt.
  • Wzbogacenie / utrwalenie wiadomości na temat budowy rośliny oraz tego czego potrzebuje ona do życia.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat prac podejmowanych wiosną w ogrodzie.
  • Zachęcanie do doświadczania i eksperymentowania, wyciągania wniosków.
  • Zachęcanie do badania wpływu wody na rozwój rośliny.

  Fotorelacja luty

  Luty w Zajączkach

  Aktualności luty

  • 5 luty – koncert zespołu Papaja Kids „W rytmie Rock&Rolla”
  • 8 luty – Bal Karnawałowy, Tłusty Czwartek
  • 14 luty –Walentynki
  • 26 luty – Dzień Dinozaura
  • 27 luty – przedstawienie Teatru Koliberek „Złote koło”

  Cele dydaktyczne na luty:

  • dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „g”, „w”, „p”  i „z”;
  • podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter;
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, koordynacji ciała, zwinności i refleksu;
  • poznanie tradycji związanych z karnawałem w Polsce i na świecie;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
  • poznanie cyfry 9, utrwalenie zapisów cyfrowych poznanych liczb;
  • kształtowanie umiejętności matematycznych, takich jak: przeliczanie, szeregowanie;
  • utrwalenie dodawania w zakresie 9;
  • uświadomienie korzyści, jakie niesie ze sobą ruch;
  • zapoznanie  z wybranymi sportami zimowymi;
  • przypomnienie tradycji związanych z Walentynkami;
  • rozwijanie przynależności do społeczności przedszkolnej poprzez wspólne zabawy;
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
  • rozwijanie umiejętności ważenia przedmiotów;.
  • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania;
  • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego;
  • rozwijanie zainteresowania kosmosem i pojazdami kosmicznymi;
  • rozwijanie umiejętności współpracy;
  • rozwijanie zainteresowań  dzieci życiem prehistorycznym;
  • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania.

  Fotorelacja styczeń:

  Styczeń w Zajączkach

  Aktualności na styczeń:

  • 08.01- koncert zespołu „Papaja kids”
  • 15-26.01 – ferie zimowe
  • 29-30.01- warsztaty naukowe Mali Einsteini

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach.
  • Zapoznanie z równymi formami mierzenia czasu.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania tekstu piosenki.
  • Utrwalanie nazw miesięcy.
  • Utrwalanie cech charakterystycznych związanych z kolejnymi porami roku.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć ptaków.
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania zdania od coraz wyższych dźwięków do coraz niższych.
  • Utrwalanie umiejętności dodawania.
  • Zachęcanie do wypowiadania się na temat czasu spędzanego z dziadkami.
  • Zapoznanie z drzewem genealogicznym. 

  Fotorelacja grudzień:

  Grudzień w Zajączkach

  Aktualności grudzień

  • 4 grudzień – warsztaty z mamą Wiktorii „Bałwankowe szaleństwo”
  • 5 grudzień – wycieczka autokarowa do teatru WAM na przedstawienie „Musicalowa Księga Bajek”
  • 6 grudzień – Mikołajki
  • 8 grudzień – Koncert „Co skrywa Pan Bałwan. Zagadka”?
  • 18 grudzień –  jasełka u Zajączków
  • 19 grudzień – spotkanie z policjantem

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • rozwijanie zainteresowań pracą innych ludzi
  • kształtowanie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika
  • dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „y”, „r” i „s”
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki oraz zachowania się w teatrze i podczas koncertu
  • zapoznanie z tradycjami mikołajkowymi w Polsce i na świecie
  • rozwijanie umiejętności matematycznych, takich jak: przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie znaków: <,>,=
  • poznanie cyfr: „0” i „7”
  • utrwalenie nazw dni tygodnia oraz pojęć: dziś, jutro, wczoraj, przedwczoraj, pojutrze
  • zapoznanie z pracą wolontariusza
  • zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat
  • kształtowanie postaw prospołecznych

  Fotorelacja listopad :

  Listopad w Zajączkach

        Aktualności:

  • 07.11 Teatr Koliberek „Słodki las”
  • 08.11 Czekoladowe warsztaty
  • 10.11 Przegląd pieśni patriotycznych
  • 14.11 Teatr Baniek Mydlanych
  • 22.11 Dzieciaki Sadzeniaki
  • 27.11 Koncert „Patriotyczna piosenka patriotyczna”

        Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie mowy i wiedzy ogólnej na temat pogody.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie poczucia rytmu podczas śpiewania piosenki.
  • Rozwijanie umiejętności szacowania.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy w grupie podczas zabaw ruchowych.
  • Zapoznanie z krążeniem wody w przyrodzie.
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów oraz układanie rytmów.
  • Zapoznanie dzieci z nazwami zjawisk atmosferycznych występujących jesienią.
  • Doskonalenie umiejętności łączenia sylab.
  • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej – zapoznanie ze strojami, sztuką oraz muzyką ludową.
  • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
  • Poszerzenie wiedzy na temat Polski.
  • Utrwalenie symboli narodowych- rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania laurki.
  • Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
  • Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
  • Poszerzenie wiedzy na temat pracy lekarza.
  • Rozwijanie mowy , zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
  • Zapoznanie dzieci z różnymi wynalazkami i ich twórcami.

       Fotorelacja październik:

  Październik w Zajączkach

    Aktualności:

  • 2 październik – koncert „Czy każdy zwierzak śpiewać może?”
  • 3 październik – Historia Misia Wojtka” – spektakl IPN
  • 5 październik – wycieczka do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
  • 11 październik – Pokaz baniek mydlanych
  • 24 październik – warsztaty Mali Einsteini „Dlaczego pada deszcz?”

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział z ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu literackiego.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw.
  • Rozwijanie kompetencji językowych (analizy i syntezy głoskowej).
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodne działania plastyczne.
  • Dostarczenie wiedzy na temat liter: „a”, „m”, „e”, „i”.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów w czasie jesieni.
  • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności gry na wybranych instrumentach poprzez uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających.
  • Poznanie różnych rodzajów zabudowy terenu w miejscowości zamieszkania dzieci.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

  Fotorelacja z września:

  Wrzesień w Zajączkach:

  Aktualności:

  •  8 wrzesień – udział w 12 edycji Narodowego Czytania
  • 15 wrzesień – udział w koncercie „Muzyczne barwy Hymnu Narodowego” w Gminny Centrum Kultury w Jabłonnie
  • 15 wrzesień – obchody Międzynarodowego Dnia Kropki
  • 18 wrzesień – przedstawienie teatralne „Puchatkowa Niespodzianka”
  • 20 wrzesień – Udział w ogólnopolskim projekcie „Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je zatem tańcem i piosenką”
  • 22 wrzesień – wycieczka autokarowa do Baśniowych Sadów Klemensa
  • 23 wrzesień – udział w Festiwalu Nauki „Nauka z Pałacem w tle”
  • 26 wrzesień – warsztaty „Mały Dentysta”
  • 29 wrzesień – Dzień Chłopaka

       Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Zapoznanie z wybranymi krajobrazami Polski.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz szybkiej reakcji na umówiony sygnał.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.
  • Wyjaśnienie znaczenia zasad grupowych.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu.
  • Wprowadzenie pojęcia głoska, wyodrębnianie głoski w nagłosie i wygłosie.
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, przypomnienie nazw części ciała.
  • Poznanie narządów zmysłu i ich znaczenia w życiu człowieka.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji.
  • Rozumienie pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • Utrwalenie zasad ruchu drogowego.
  • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów (w miarę możliwości dzieci), odróżnianie liczenia poprawnego od błędnego.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów wg określonego kryterium.
  • Przypomnienie i utrwalenie oznak nowej pory roku – jesieni.
  • Dostarczenie wiedzy na temat litery „O”, wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska.
  • Wdrażanie do dbałości o higienę jamy ustnej.
  • Poznania pracy stomatologa.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz zachęcanie do prowadzenia obserwacji.
  • Poznanie wybranych drzew leśnych i ich owoców.