Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Jeżyki

 • Maj w Jeżykach:

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy– j. angielski
  • piątki– rytmika
  • 09.05.2024r.- Mali Einsteini- Eksperymenty z ogniem.
  • 14.05.2024r.- Prelekcje proekologiczne
  • 20.05.2024r.- Koncert- „Tropem wawelskiego smoczka” , czyli muzyczne zwiedzanie najciekawszych miejsc Krakowa  – Papaja Kidss
  • 21.05.2024r.- Dzień Pszczoły – warsztaty pszczelarskie z Rodzicem
  • 23.05.2024r.- Wycieczka do Fortu Janówek
  • 28.05.2024r.- Dzień Mamy i Taty

  Cele dydaktyczne na maj:

  • Utrwalenie znajomość własnego adresu zamieszkania.
  • Wdrażanie do słuchania w skupieniu czytanych tekstów.
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kierunków w przestrzeni i na kartce papieru.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej.
  • Poznawanie nazw zwierząt i kwiatów spotykanych na łące.
  • Poznanie nazw i kolorów flag państw sąsiadujących z Polską,uświadomienie wpływu obecności światła na kiełkowanie i wzrost fasoli
  • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej pszczół i ich ról w ekosystemie,zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi podczas zwiedzania galerii sztuki.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej i motoryki małej.

  Fotorelacja z kwietnia:

  Kwiecień w Jeżykach

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy– j. angielski
  • piątki– rytmika
  • 02.04.2024r.- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
  • 10.04.2024r.- Teatrzyk „Bajka o Smoku Niewawelskim”
  • 11.04.2024r.- Zebranie z Rodzicami
  • 17.04.2024r.- Mali Einsteini – „W Głębiach oceanów”
  • 22.04.2024r.- Koncert- ” Do przedszkola wpadły nutki” czyli zabawa i poznanie zagadnień muzycznych Papaja Kidss
  • 23.04.2024r.- Dzień Ziemi- Jeżyki- przedstawienie dla przedszkola
  • 24.04.2024r.- Dzień Drzewa
  • 26.04.2024r.- Teatrzyk Koliberek – „Pyza na wiosennych dróżkach” 

  Cele dydaktyczne na kwiecień:

  • Kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania i objaśniania kolejnych zdarzeń z tekstu wiersza.
  • Utrwalenie pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną.
  • Tworzenie warunków do samodzielnego eksperymentowania.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat dóbr naturalnych Polski.
  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji oraz wypowiadania się na dany temat.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie umiejętności odróżniania wielkości przedmiotów..
  • Pogłębianie wiedzy na temat zwierząt oraz miejsc ich zamieszkania.
  • Rozwijanie wiedzy na temat pracy na wsi.
  • Zapoznanie dzieci z produktami pochodzenia zwierzęcego oraz tego jak zostają pozyskane.
  • Przypomnienie zasad prawidłowej segregacji śmieci.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
  • Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
  • Rozwijanie wiedzy na temat dbania o przyrodę.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze złego dbania o planetę.

  Fotorelacja z marca:

   

  Marzec w Jeżykach:

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy– j. angielski
  • piątki– rytmika
  • 11.03.2024r.- Mali Einsteini
  • 19.03.2024r.- Warsztaty z Rodzicami „Panna Marzanna”
  • 21.03.2024r.- Powitanie Wiosny- pochód do parku z Marzanną
  • 25.03.2024r.- KONCERT „Bajki Majki i Natalki” czyli spotkanie  z piosenkami Majki Jeżowskiej i Natalii Kukulskiej – Papaja Kids
  • 28.03.2024r.- „W poszukiwaniu wielkanocnego Zajączka” – podchody

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego utworu.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.
  • Rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych.
  • Zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami dinozaurów.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej.
  • Rozróżnianie dźwięków cichych od głośnych.
  • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatkami.
  • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami marcowej pogody.
  • Rozwijanie wiadomości na temat sadzenia roślin, dbaniem o nie.
  • Zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.
  • Utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności ich występowania.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
  • Rozwijanie zdolności matematycznych: porównywanie liczebności zbiorów , używanie zwrotów: mniej, więcej, tyle samo.
  • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor i wielkość.
  • Zapoznanie dzieci z wielkanocnymi zwyczajami.

  Fotorelacja z lutego:

  Luty w Jeżykach:

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy- j. angielski
  • piątki- rytmika
  • 05.02.2024r.- Koncert w rytmie Rock&Roll;a
  • 06.02.2024r..- Warsztaty z leśnikiem
  • 08.02.2024r.- Bal karnawałowy, Tłusty czwartek
  • 13.02.2024r.- Zebranie grupowe z Rodzicami
  • 15.02.2024r.- Dzień bezpiecznego Internetu- warsztaty z Rodzicem
  • 27.02.2024r.- Teatr Koliberek- „Złote koło”
  • 29.02.2024r.- Warsztaty „Zmysłowisko”

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego utworu. oraz umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
  • Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności współdziałania w parach.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci.
  • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zajęć z cięcia i klejenia drobnych materiałów.
  • Zapoznanie z zawodem leśnika.
  • Uświadomienie dzieciom tego, w jaki sposób można pomóc zwierzętom przetrwać zimę.
  • Rozwijanie umiejętności  poprawnego używania liczebników porządkowych.
  • Kształtowanie umiejętności układania rytmów.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
  • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie.
  • Stwarzanie warunków do czerpania radości ze wspólnej zabawy.
  • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego i mowy.
  • Zapoznanie z zaletami i możliwościami jakie daje Internet.
  • Uwrażliwienia na zagrożenia jakie za sobą niesie.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawanie i  nazywanie określonych emocji.

  Fotorelacja ze stycznia:

  Styczeń w Jeżykach:

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy- j. angielski
  • piątki- rytmika
  • 08.01.2024r. – Koncert „Karnawał na statku” czyli rytmy z różnych stron świata, karnawał! Papaya Kidss
  • 09.01.2024r. – Warsztaty z Sensoplastyki
  • 29.01.2024r. – Warsztaty Mali Einsteini- W krainie lodu i śniegu.

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zegarów.
  • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji noworocznych.
  • Zachęcenie do prowadzenia obserwacji przyrody uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z zabaw zimowych.
  • Rozwijanie zdolności muzyczno-wokalnych.
  • Rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie logicznego myślenia.
  • Dostrzeganie ciągłego następstwa dni, miesięcy i pór roku.
  • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób starszych.
  • Budowanie szacunku do osób starszych.
  • Rozwijanie słownika czynnego.

  Fotorelacja z grudnia:

  Grudzień w Jeżykach:

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy- j. angielski
  • piątki- rytmika
  • 04.12.2023r.- Dzień Górnika
  • 04.12.2023r.- Warsztaty- ubieranie choinki
  • 06.12.2023r. – Mikołajki
  • 08.12.2023r. – Koncert „Co skrywa Pan Bałwan Zagadka”?
  • 11-13.12.2023r. – Warsztaty z Sensoplastyki
  • 12.12.2023r. – Dzień Guzika
  • 18.12.2023r.- Wycieczka do Wielkiej Fabryki Elfów
  • 20.12.2023- Spotkanie z policjantem
  • 21.12.2023r.- Jasełka

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich oraz rozmowy na ich temat.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat postaci Św. Mikołaja.
  • Rozwijanie narządów artykulacyjnych.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania rytmów .
  • Kształtowanie umiejętność działania w skupieniu uwagi.
  • Rozwijanie zainteresowań pracą innych ludzi – pracą górnika.
  • Kształtowanie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika.
  • Rozwijanie zdolności rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku.
  • Rozwijanie sprawności manualnych
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

  Fotorelacja z listopada:

  Listopad w Jeżykach:

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy- język angielski
  • piątki- rytmika
  • poniedziałki, środy – religia 
  • 06.11.2023r.- Dzień Postaci z Bajek
  • 07.11.2023 r. – Teatr Koliberek- Przedstawienie pt. „Słodki las” 
  • 10.11.2023 r. – Przegląd Pieśni Patriotycznych
  • 10.11.2023r.- Dzień Jeża 
  • 14.11.2023r. – Teatr Baniek Mydlanych
  • 20.11.2023r.- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
  • 24.11.2023r.- Dzień Pluszowego Misia
  • 27.11.2023 r. – Koncert  „Patriotyczna piosenka Przedszkolaka” 

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie pracy plastycznej.
  • Zapoznanie dzieci z legendami Polski.
  • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat tego jak pomóc zwierzętom podczas zimy.
  • Zapoznanie dzieci z wybranymi zjawiskami pogodowymi.
  • Wzbogacenie słownictwa.
  • Wdrażanie do odczytywania symboli.
  • Uświadamianie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
  • Nabywanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
  • Zapoznanie z kształtem konturu Polski.
  • Rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem ojczystego kraju.
  • Poznanie charakterystycznych krajobrazów naszego kraju.

  Fotorelacja z października:

  Październik w Jeżykach:

  Aktualności:

  • pon. i śr.- j. angielski
  • pt.- rytmika
  • 02.10.2023r.- KONCERT, ”Czy każdy zwierzak śpiewać potrafi?” czyli zwierzakowy koncert – Papaja Kids
  • 03.10.2023r. – Spektakl IPN „Historia Misia Wojtka” 
  • 06.10.2023r.- Warsztaty z Ratownikiem medycznym
  • 10.10.2023r.- Dzień Drzewa
  • 11.10.2023r.- Pokaz „TEATR BANIEK MYDLANYCH” Maja Chorzępa
  • 16.10.2023r.- Dzień Chleba
  • 18.10.2023r.- Dzień Poczty Polskiej
  • 20.10.2023r.- Dzień owoców i warzyw
  • 23.10.2023r.- MALI EINSTEINI  Dlaczego pada deszcz?
  • 31.10.2023r.- Dzień Dyni 

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.
  • Kształtowanie umiejętności wyczuwania własnego ciała oraz rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni.
  • Rozwijanie własnej inwencji oraz pomysłowości ruchowej podczas słuchania opowieści.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez uważne słuchanie tekstu i wnikliwe obserwowanie.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, stosowanie pojęć mniej- więcej.
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Kształtowania postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Tworzenie możliwości obcowania z darami ogrodu, poprzez utworzenie kącika przyrodniczego.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania warzyw wg. podanej cechy.
  • Rozwijanie procesów myślowych: uogólnianie, porównywanie, analizowanie.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez analizę ilustracji.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

  Fotorelacja z września:

 • Wrzesień w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i śr.- j. angielski
  • pt.- rytmika
  • 11.09.23r.- Dzień pierwszej Pomocy
  • 15.09.2023r. – Dzień Kropki
  • 18.09.23r.- Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  • 18.09.23r.- Teatrzyk Koliberek „Puchatkowa niespodzianka”
  • 20.09.2023r.- Dzień Przedszkolaka
  • 27.09.23r.- Warsztaty „Mały Dentysta” 
  • 30.09.2023r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Integracja grupy.
  • Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich.
  • Ustalenie i omówienie wspólnych zasad grupowych.
  • Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczych.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
  • Tworzenie warunków do budowanie relacji w grupie.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
  • Kształtowanie umiejętności naśladowania oraz poprawnego reagowania na zmianę tempa w muzyce.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze.
  • Zapoznanie z bohaterami książki.
  • Rozwijanie sprawności manualnych.
  • Kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia.