Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Wiewiórki

 • Kwiecień u Wiewiórek

  Aktualności kwiecień:

  • 10 kwiecień – teatrzyk „Bajka o smoku Niewawelskim”
  • 17 kwiecień – warsztaty „Mali Einsteini”
  • 18 kwiecień – wycieczka do WAM na spektakl „Zookoła świat”
  • 22 kwiecień – koncert Zespołu Papaja Kids „Do przedszkola wpadły nutki”
  • 26 kwiecień – przedstawienie Teatru Koliberek „Pyza na wiosennych dróżkach”

  Cele dydaktyczne kwiecień:

  •  dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „ł”. „f”, „h” i „ż”;
  • zapoznanie dzieci z pojęciem autyzm oraz cechami charakterystycznymi, jakie występują u osób z tym zaburzeniem;
  • rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej się rozwijają i inaczej dostrzegają świat;
  • poznanie problemów osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu świata;
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
  • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych;
  • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy;
  • rozwijanie umiejętności porównywania długości;
  • poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka;
  • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania i wyciągania  wniosków;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i podziału ról podczas wykonywania zadania;
  • zapoznanie z korzyściami wynikającymi z hodowli zwierząt gospodarskich;
  • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem naszej planety;
  • poszerzenie wiedzy na temat bogactw naturalnych Ziemi;
  • zapoznanie z różnymi rodzajami elektrowni;
  • wzbogacenie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w którym mieszkają dzieci;
  • utrwalenie symboli narodowych;
  • poznanie wybranych legend;
  • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów;
  • rozwijanie zainteresowań badawczych;
  • poznanie symboli Unii Europejskiej;
  • rozbudzenie zainteresowania Europą.

  Fotorelacja marzec

 • Marzec w Wiewiórkach

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat na forum grupy
  • kształtowanie umiejętności określania zmian w marcowej pogodzie
  • dostarczenie wiadomości dotyczących liter „u”, „c” i „j”
  • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • kształtowanie poczucia rytmu oraz reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne
  • rozpoznawanie symboli pogodowych
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
  • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania i wyciągania wniosków
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz dostosowania ubrań do odpowiednich warunków atmosferycznych
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
  • utrwalenie wiadomości na temat ptaków powracających do Polski wiosną
  • doskonalenie umiejętności wycinania drobnych elementów
  • utrwalenie wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
  • poznanie zapisu cyfrowego liczby 10
  • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów z przekroczeniem progu dziesiątkowego
  • poszerzenie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie
  • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
  • wyodrębnianie sekwencji obrazków i kontynuowanie rytmów
  • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
  • rozwijanie umiejętności porównywania wielkości zbiorów i stosowania znaków: <, >, =

  Aktualności marzec

  • 8 marzec – Dzień Kobiet
  • 12 marzec – warsztaty Mali Einsteini
  • 14 marzec – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  • 21 marzec – powitanie wiosny
  • 26 marzec – poszukiwanie Wielkanocnego Zajączka

  Fotorelacja luty

  Luty w Wiewiórkach

  Aktualności luty

  • 5 luty – koncert zespołu Papaja Kids „W rytmie Rock&Rolla
  • 8 luty – Bal Karnawałowy, Tłusty Czwartek
  • 14 luty –Walentynki
  • 26 luty – Dzień Dinozaura
  • 27 luty – przedstawienie Teatru Koliberek „Złote koło”

  Cele dydaktyczne na luty:

  • dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „g”, „w”, „p”  i „z”;
  • podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter;
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, koordynacji ciała, zwinności i refleksu;
  • poznanie tradycji związanych z karnawałem w Polsce i na świecie;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
  • poznanie cyfry 9, utrwalenie zapisów cyfrowych poznanych liczb;
  • kształtowanie umiejętności matematycznych, takich jak: przeliczanie, szeregowanie;
  • utrwalenie dodawania w zakresie 9;
  • uświadomienie korzyści, jakie niesie ze sobą ruch;
  • zapoznanie  z wybranymi sportami zimowymi;
  • przypomnienie tradycji związanych z Walentynkami;
  • rozwijanie przynależności do społeczności przedszkolnej poprzez wspólne zabawy;
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
  • rozwijanie umiejętności ważenia przedmiotów;.
  • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania;
  • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego;
  • rozwijanie zainteresowania kosmosem i pojazdami kosmicznymi;
  • rozwijanie umiejętności współpracy;
  • rozwijanie zainteresowań  dzieci życiem prehistorycznym;
  • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania.

  Fotorelacja styczeń:

  Styczeń w Wiewiórkach

  Aktualności :

  • 8 styczeń – Koncert Zespołu Papaja
  • 11 styczeń – udział w VII Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Chotomowie
  • 30 styczeń – warsztaty Mali Einsteini

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „s” i „n”
  • wzbogacenie wiadomości na temat pracy zegarmistrza;
  • podejmowanie prób odczytywania godzin na zegarze;
  • utrwalanie nazw miesięcy;
  • utrwalanie cech charakterystycznych związanych z kolejnymi porami roku;
  • utrwalenie nazw pór dnia w nawiązaniu do ruchów Ziemi;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
  • wzbogacenie wiadomości na temat pracy leśniczego;
  • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt leśnych w czasie zimy;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zabawy związane z kodowaniem;
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia mowy dialogowej/ telefonicznej;
  • zachęcanie do wypowiadania się na temat czasu spędzanego z dziadkami;.
  • zapoznanie z pojęciem „drzewo genealogiczne”;
  • kształtowanie potrzeby pomocy osobom starszym w codziennych sytuacjach;
  • zapoznanie z wybranymi zabawami z okresu dzieciństwa dziadków;
  • dostrzeganie zmian technologicznych pomagających ludziom w pracy;
  • wzbogacenie doświadczeń poprzez samodzielne eksperymentowanie;
  • poznanie etapów powstawania książki;
  • poznanie różnych rodzajów książek i wdrażanie do ich szanowania;
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez łączenie różnych materiałów i form plastycznych;
  • stwarzanie okazji do wypowiadania się na forum grupy;
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

  Fotorelacja grudzień:

  Grudzień w Wiewiórkach

  Aktualności grudzień

  • 4 grudzień – warsztaty z mamą Wiktorii „Bałwankowe szaleństwo”
  • 5 grudzień – wycieczka autokarowa do teatru WAM na przedstawienie „Musicalowa Księga Bajek”
  • 6 grudzień – Mikołajki
  • 8 grudzień – Koncert „Co skrywa Pan Bałwan. Zagadka”?
  • 13 grudzień – „Prawdziwa Historia Narodzenia” – jasełka u Wiewiórek
  • 19 grudzień – spotkanie z policjantem

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • rozwijanie zainteresowań pracą innych ludzi
  • kształtowanie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika
  • dostarczenie wiadomości dotyczących liter: „y”, „r” i „s”
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki oraz zachowania się w teatrze i podczas koncertu
  • zapoznanie z tradycjami mikołajkowymi w Polsce i na świecie
  • rozwijanie umiejętności matematycznych, takich jak: przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie znaków: <,>,=
  • poznanie cyfr: „0” i „7”
  • utrwalenie nazw dni tygodnia oraz pojęć: dziś, jutro, wczoraj, przedwczoraj, pojutrze
  • zapoznanie z pracą wolontariusza
  • zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat
  • kształtowanie postaw prospołecznych
  • dostrzeganie zjawiska cykliczności w przyrodzie i utrwalenie cech charakterystycznych dla zimy
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
  • rozwijanie orientacji w przestrzeni
  • zachęcanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • zachęcanie do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
  • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie
  • utrwalenie poznanych liter, rozwijanie umiejętności układania wyrazów z liter.

  Fotorelacja listopad:

  Listopad w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 07.11 Teatr Koliberek „Słodki las”
  • 10.11 Przegląd pieśni patriotycznych
  • 14.11 Teatr Baniek Mydlanych
  • 27.11 Koncert „Patriotyczna piosenka patriotyczna”

    Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie mowy i wiedzy ogólnej na temat pogody.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie poczucia rytmu podczas śpiewania piosenki.
  • Rozwijanie umiejętności szacowania.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy w grupie podczas zabaw ruchowych.
  • Zapoznanie z krążeniem wody w przyrodzie.
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów oraz układanie rytmów.
  • Zapoznanie dzieci z nazwami zjawisk atmosferycznych występujących jesienią.
  • Doskonalenie umiejętności łączenia sylab.
  • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej – zapoznanie ze strojami, sztuką oraz muzyką ludową.
  • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
  • Poszerzenie wiedzy na temat Polski.
  • Utrwalenie symboli narodowych- rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania laurki.
  • Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
  • Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
  • Poszerzenie wiedzy na temat pracy lekarza.
  • Rozwijanie mowy , zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
  • Zapoznanie dzieci z różnymi wynalazkami i ich twórcami.

        Fotorelacja październik:

  Październik w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 2 październik – koncert „Czy każdy zwierzak śpiewać może?”
  • 3 październik – Historia Misia Wojtka” – spektakl IPN
  • 11 październik – Pokaz baniek mydlanych
  • 24 październik – warsztaty Mali Einsteini „Dlaczego pada deszcz?”

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział z ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu literackiego.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw.
  • Rozwijanie kompetencji językowych (analizy i syntezy głoskowej).
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodne działania plastyczne.
  • Wzbogacanie doświadczeń sensorycznych.
  • Dostarczenie wiedzy na temat liter: „a”, „m”, „e”, „i”.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów w czasie jesieni.
  • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności gry na wybranych instrumentach poprzez uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających.
  • Poznanie różnych rodzajów zabudowy terenu w miejscowości zamieszkania dzieci.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej.
  • Wdrażanie do odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt domowych.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

  Fotorelacja z września:

  Wrzesień w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 7 wrzesień – wycieczka do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
  •  8 wrzesień – udział w 12 edycji Narodowego Czytania
  • 15 wrzesień – udział w koncercie „Muzyczne barwy Hymnu Narodowego” w Gminny Centrum Kultury w Jabłonnie
  • 15 wrzesień – obchody Międzynarodowego Dnia Kropki
  • 18 wrzesień – przedstawienie teatralne „Puchatkowa Niespodzianka”
  • 20 wrzesień – Udział w ogólnopolskim projekcie „Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je zatem tańcem i piosenką”
  • 22 wrzesień – wycieczka autokarowa do Baśniowych Sadów Klemensa
  • 23 wrzesień – udział w Festiwalu Nauki „Nauka z Pałacem w tle”
  • 26 wrzesień – warsztaty „Mały Dentysta”
  • 29 wrzesień – Dzień Chłopaka

       Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Zapoznanie z wybranymi krajobrazami Polski.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz szybkiej reakcji na umówiony sygnał.
  • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności skupienia uwagi podczas działania.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.
  • Zapoznanie z pracą strażaka.
  • Wyjaśnienie znaczenia zasad grupowych.
  • Tworzenie kontraktu grupowego.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu.
  • Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań.
  • Wprowadzenie pojęcia głoska, wyodrębnianie głoski w nagłosie i wygłosie.
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, przypomnienie nazw części ciała.
  • Poznanie narządów zmysłu i ich znaczenia w życiu człowieka.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji.
  • Rozumienie pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • Utrwalenie zasad ruchu drogowego.
  • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów (w miarę możliwości dzieci), odróżnianie liczenia poprawnego od błędnego.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów wg określonego kryterium.
  • Przypomnienie i utrwalenie oznak nowej pory roku – jesieni.
  • Dostarczenie wiedzy na temat litery „O”, wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska.
  • Wdrażanie do dbałości o higienę jamy ustnej.
  • Poznania pracy stomatologa.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz zachęcanie do prowadzenia obserwacji.
  • Poznanie wybranych drzew leśnych i ich owoców.