Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Rybki

 • Maj Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 10.05.24r.- warsztaty Mali Einsteini
  • 15.05.24r.- warsztaty bezpieczeństwo nad wodą
  • 20.05.24r.- Koncert Papaja, występ z okazji Dnia Mamy i Taty
  • 22.05.24r.- występ Hiszpański dla innych grup

  Cele dydaktyczne na maj:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej- poskok.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem filharmonia.
  • Zapoznanie dzieci z monetami oraz banknotami.
  • Wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi.
  • Rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych.
  • Rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
  • Rozwijanie wiedzy na temat muzeum.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania słów gestami.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w ocenach i morzach.
  • Rozwijanie wyobraźni dzieci.
  • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami z lasów oraz pól.
  • Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na czytanym tekście.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na łące.

  Fotorelacja z kwietnia

 • Kwiecień w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 22.04.2024r. – Koncert Papaja Kids
  • 26.04.2024r. – Teatrzyk Koliberek

  Cele dydaktyczne na kwiecień:

  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji oraz wypowiadania się na dany temat.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie umiejętności odróżniania wielkości przedmiotów.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności przedstawienia swoich emocji za pomocną mowy niewerbalnej.
  • Pogłębianie wiedzy na temat zwierząt oraz miejsc ich zamieszkania.
  • Rozwijanie wiedzy na temat pracy na wsi.
  • Zapoznanie dzieci z produktami pochodzenia zwierzęcego oraz tego jak zostają pozyskane.
  • Przypomnienie zasad prawidłowej segregacji śmieci.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
  • Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
  • Rozwijanie wiedzy na temat dbania o przyrodę.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze złego dbania o planetę.

  Fotorelacja z marca

 • Marzec w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 12.03. 2024r. – Kącik kulinarny ,,Pizza”
  • 20.03.2024r. – Wycieczka

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie wiedzy na temat rodzajów dinozaurów.
  • Zapoznanie dzieci z zawodem paleontologa.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem epoki lodowcowej oraz żyjącymi tam zwierzętami.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt- opis wyglądu dinozaura.
  • Zapoznanie dzieci z różnymi zjawiskami atmosferycznymi.
  • Rozwijanie wiedzy na temat oznak wiosny.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci.
  • Rozwijanie wiedzy na temat prac w ogrodzie oraz narzędzi do tego potrzebnych
  • Rozwijanie sprawności fizycznej- równowaga.
  • Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie.
  • Zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi.
  • Rozwijanie wiedzy na temat pisanek oraz sposobów ich wytwarzania.

  Fotorelacja z lutego

 • Luty w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 05.02.2024r. – Koncert
  • 08.02.2024r.- Bal karnawałowy
  • 13.02.2024r.- wycieczka na spektakl „ Królowa śniegu”
  • 27.02.2024r.- teatrzyk Koliberek
  • 28.02.2024r.- Warsztaty

  Cele dydaktyczne na luty:

  •  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat poznanej baśni- zapoznanie z baśnią „ Jaś i Małgosia”.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie percepcji wzorkowej poprzez zabawy z bajkami.
  • Odkrywanie zapisu cyfrowego cyfry 8.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe- skok.
  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.
  • Rozwijanie wiedzy na temat książek.
  • Rozwijanie wiedzy jak należy zachowywać się w teatrze.
  • Zapoznanie dzieci z tematyką filharmonii.
  • Rozwijanie aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy ze słomką.
  • Zapoznanie dzieci z tematyką planet na podstawie opowiadania.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem stacji kosmicznej, statku kosmicznego.
  • Rozwijanie zainteresowań planetami, kosmosem.
  • Rozwijanie umiejętności segregowania kształtów oraz układania rytmów za pomocą kształtów.

  Fotorelacja ze stycznia

 • Styczeń w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 08.01.2024r. – Koncert
  • 29.01.2024r. – Warsztaty Mali Einsteini

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów sylwestrowych.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie logicznego myślenia.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zegarów.
  • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza.
  • Rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
  • Dostrzeganie ciągłego następstwa pór roku.
  • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób starszych.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.
  • Rozwijanie słownika czynnego.

  Fotorelacja z grudnia

 • Grudzień w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 6.12.2023 – Mikołajki
  • 8.12.2023- Koncert „ Co skrywa Pan Bałwan”
  • 15.12.2023- Kącik kulinarny- pierniczki
  • 19.12.2023- Jasełka w Rybkach
  • 19.12.2023- Spotkanie z policjantem

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania tekstu i melodii kolędy.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat postaci Św. Mikołaja.
  • Kształtowanie umiejętność działania w skupieniu uwagi.
  • Rozwijanie narządów artykulacyjnych.
  • Wzmacnianie doznań sensorycznych dłoni.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji i obrzędów świątecznych.
  • Stwarzanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci.

  Fotorelacja z listopada

 • Listopad w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 7.11.2023 – Teatr Koliberek – przedstawienie pt. „Słodki las”
  • 8.11.2023 – Warsztaty Czekolada
  • 10.11.2023 – Przegląd Pieśni Patriotycznych
  • 14.11.2023 – Teatr Baniek Mydlanych
  • 22.11.2023 – Koncert „Patriotyczna piosenka Przedszkolaka”

  Cele dydaktyczne na  listopad:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.
  • Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie pracy plastycznej.
  • Zapoznanie dzieci z legendami Polski.
  • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat tego jak pomóc zwierzętom podczas zimy.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat urządzeń w przyszłości.

  Fotorelacja z października

 • Październik w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i środa zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • 02.10.23r.- Koncert ,,Czy każdy zwierzak śpiewać potrafi?” Papaja Kids
  • 03.10. 23r.- Spektakl IPN pt. ,,Historia Misia Wojtka”
  • 11.10.23r.- Pokaz „TEATR BANIEK MYDLANYCH” Maja Chorzępa
  • 23.10.23r.- Warsztaty Mali Einsteini ,,Dlaczego pada deszcz?”

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych podczas przeliczania owoców.
  • Rozwijanie pamięci słuchowej.
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dziecka poprzez wyrażanie zmian zachodzących przyrodzie jesienią.
  • Zapoznanie z wartościowymi składnikami odżywczym, zawartymi w produktów zbożowych.
  • Aktywizowanie dzieci do starannego wykonywania ćwiczeń.
  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi pochodzenia mleka i wybranych produktów mlecznych.
  • Wzbogacenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy.

  Fotorelacja z września