Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Biedronki

 • Kwiecień w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 17.04.2024r. – Warsztaty Mali Einsteini
  • 22.04.2024r. – Koncert Papaja Kids
  • 26.04.2024r. – Teatrzyk Koliberek

  Cele dydaktyczne na kwiecień:

  • Kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania i objaśniania kolejnych zdarzeń z tekstu wiersza.
  • Utrwalenie pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną.
  • Nauka tworzenia piktogramów.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na skoki obunóż.
  • Kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie.
  • Tworzenie warunków do samodzielnego eksperymentowania.
  • Rozwijanie aktywności twórczej podczas konstruowania książki.
  • Kształcenie umiejętności odnalezienia odpowiedzi na temat przysłowia „Polska to kraj miodem i mlekiem płynący.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat dóbr naturalnych Polski.

  Fotorelacja z marca

 • Marzec w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 12.03.2024r. – Warsztaty z cyklu Mali Einsteini
  • 20.03.2024r. – Wycieczka do Stajni Kaliska
  • 25.03.2024r. – Koncert „Bajki Majki i Natalki” czyli spotkanie z piosenkami Majki Jeżowskiej i Natalii Kukulskiej – Papaja Kids

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych w skupieniu i ciszy.
  • Poznanie właściwości fizycznych węgla.
  • Rozbudzanie zainteresowań przeszłością człowieka.
  • Rozwijanie umiejętności przełączania elementów i porównywania liczebności.
  • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.
  • Wdrażanie do przestrzegania określonych reguł.
  • Rozwijanie logicznego myślenia i przewidywanie następstw.

  Fotorelacja z lutego

 • Luty w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 05.02.2024r. – Koncert
  • 08.02.2024r.- Bal karnawałowy
  • 27.02.2024r.- Teatrzyk Koliberek

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem.
  • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.
  • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
  • Kształcenie umiejętności dzielenia się wiedza o bajkach i baśniach.
  • Doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski i sylaby.
  • Rozwijanie umiejętności prawidłowego zachowania w miejscach publicznych.
  • Tworzenie przyjemnej atmosfery w grupie.
  • Poznawanie zagadnień związanych z kosmosem.
  • Budzenie aktywności poznawczej podczas zabaw badawczych.

  Fotorelacja ze stycznia

 • Styczeń w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 08.01.2024r. – Koncert Papaya Kids
  • 10.01.2024r. – Warsztaty z Sensoplastyki
  • 29.01.2024r. – Warsztaty Mali Einsteini

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów sylwestrowych.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie logicznego myślenia.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zegarów.
  • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza.
  • Rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
  • Dostrzeganie ciągłego następstwa pór roku.
  • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób starszych.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.
  • Rozwijanie słownika czynnego.

  Fotorelacja z grudnia

 • Grudzień w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 6.12.2023 – Mikołajki
  • 8.12.2023 – Koncert „ Co skrywa Pan Bałwan”
  • 19.12.2023 – Świąteczny występ dla rodziców
  • 20.12.2023 – Spotkanie z policjantem

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania tekstu i melodii kolędy.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat postaci Św. Mikołaja.
  • Kształtowanie umiejętność działania w skupieniu uwagi.
  • Rozwijanie narządów artykulacyjnych.
  • Wzmacnianie doznań sensorycznych dłoni.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji i obrzędów świątecznych.
  • Stwarzanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci.

  Fotorelacja z listopada

 • Listopad w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia rytmiki
  • poniedziałek i środa zajęcia religii (zapisane dzieci)
  • 7.11.2023 – Teatr Koliberek – przedstawienie pt. „Słodki las”
  • 10.11.2023 – Przegląd Pieśni Patriotycznych
  • 14.11.2023 – Teatr Baniek Mydlanych
  • 22.11.2023 – Koncert „Patriotyczna piosenka Przedszkolaka”

  Cele dydaktyczne na  listopad:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.
  • Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie pracy plastycznej.
  • Zapoznanie dzieci z legendami Polski.
  • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat tego jak pomóc zwierzętom podczas zimy.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat urządzeń w przyszłości.

  Fotorelacja z października

 • Październik w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia z rytmiki
  • poniedziałek dzień zabawki
  • 02.10.23r.- Koncert ,,Czy każdy zwierzak śpiewać potrafi?” Papaja Kids
  • 03.10. 23r.- Spektakl IPN pt. ,,Historia Misia Wojtka”
  • 11.10.23r.- Pokaz „TEATR BANIEK MYDLANYCH” Maja Chorzępa
  • 23.10.23r.- Warsztaty Mali Einsteini ,,Dlaczego pada deszcz?

  Cele dydaktyczne na październik: 

  • Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych podczas przeliczania owoców.
  • Rozwijanie pamięci słuchowej.
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dziecka poprzez wyrażanie zmian zachodzących przyrodzie jesienią.
  • Zapoznanie z wartościowymi składnikami odżywczym, zawartymi w produktów zbożowych.
  • Aktywizowanie dzieci do starannego wykonywania ćwiczeń.
  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi pochodzenia mleka i wybranych produktów mlecznych.
  • Wzbogacenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy.
  Fotorelacja z września
   
 • Wrzesień w Biedronkach

  Aktualności:

  • wtorek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • piątek zajęcia z rytmiki
  • poniedziałek dzień zabawki
  • 08.09.2023r. – Dzień Marzyciela
  • 15.09.2023r. – Dzień Kropki
  • 20.09.2023r.- Dzień Przedszkolaka
  • 29.09.2023r. – Dzień Jabłka
  • 30.09.23r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień: 

  • Stwarzanie miłej i przyjemnej atmosfery.
  • Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę.
  • Zapoznanie z nową sala i wychowawczyniami.
  • Zapoznanie się z kodeksem zachowania się w grupie, przedszkolu i na placu zabaw.
  • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się na drodze.
  • Poszerzanie wiedzy na temat jesieni.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wycinanie, wyklejanie, malowanie.
  • Rozwijanie logicznego myślenia.