Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Projekt "Przyjazne Przedszkola"

Przedszkole Gminne w Jabłonnie
realizuje projekt „ Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dla dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

ZADANIA:

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 105

Wartość projektu: 334 655,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 247 955,00 PLN

 

Informacje organizacyjne dot. Projektu „Przyjazne Przedszkola”

Szanowni Państwo,

poniżej, znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych do Projektu „Przyjazne Przedszkola” oraz lista rezerwowa. W trakcie odbioru dziecka z przedszkola, otrzymają Państwo umowę uczestnictwa w Projekcie. Prosimy o jej zwrot do 28.10.2020 r. 

 

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

o numerze RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, realizowanym w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Poddziałania 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. trwa rekrutacja do Projektu.W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci.
Nauczyciele będą mogli podnosić kwalifikacje w zakresie terapii SI.
Szczegóły u Dyrektora Przedszkola.Serdecznie Zapraszamy.Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 30 września 2020 r.Dokumenty dotyczące projektu:

Gmina Jabłonna realizuje projekt pn.: „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli
w Gminie Jabłonna”

CEL GŁÓWNY:do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie (3K, 5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udział w wychowaniurzedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne
i infrastrukturę.

ZADANIA:

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

EFEKTY:

 1. liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 11.
 2. liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 195.
 3. liczba nauczycieli objętych wsparciem, w programie – 4.

GRUPY DOCELOWE:

 • 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna,
 • 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów,

195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:

 • OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców;
 • OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców.
Wartość projektu: 334 655,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 247 955,00 PLN