Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Konkursy wewnątrzprzedszkolne

 • „EKOLUDEK” 

  Cele konkursu: 

  • Kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych.
  • Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 
  • Stwarzanie warunków do wspólnego świętowania Światowego Dnia Ziemi. 
  • Uwrażliwianie na piękno przyrody.
  • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności.
  • Doskonalenie sprawności manualnej.  

  REGULAMIN KONKURSU : konkurs-Ekoludek

  Zapraszamy do relacji z konkursu   > https://przedszkolejablonna.pl/konkurs-plastyczno-techniczny-ekoludek-rozstrzygniety/

   

  „WIELKANOCNA EKOLOGICZNA PISANKA ” 

  Cele konkursu:

  • Propagowanie postaw proekologicznych.
  • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
  • Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
  • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

  REGULAMIN KONKURSU : Regulamin-konkursu

  Zapraszamy do relacji z konkursu > https://przedszkolejablonna.pl/konkurs-wielkanocna-ekologiczna-pisanka-rozstrzygniety/

   

  „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” 

  Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni dziecka i jego kreatywności,
  • kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego,
  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej

  REGULAMIN KONKURSU : regulamin Mój przyjaciel Miś

  Zapraszamy do relacji z konkursu > https://przedszkolejablonna.pl/swiatowy-dzien-pluszowego-misia-2/