Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Rekrutacja

 • Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

  Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się :

  • poprzez osobiste złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
  • wyłącznie w biurze przedszkola w godzinach: we wtorki i czwartki – 7:30 -16:00, w poniedziałki, środy i piątki  –  8:00-16:00.
  • 21 marca 2024 – sekretariat będzie czynny do godziny 17:00, zapraszamy.  
  • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się wyłącznie w formie papierowej.

  Ważne terminy:

  • 12.04.2024 r. o godzinie 10:00 – wywieszenie do publicznej wiadomości ( na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola )  list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.
  • POTWIERDZENIE WOLI: –> POTWIERDZENIE WOLI 2024
  • W terminie 15.04.2024-26.04.2024 r. do godziny 14:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.
  • 29 kwietnia 2024 r. o godzinie 15:00 – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola Gminnego w Jabłonnie od 1 września 2024 r.
  • Termin zebrania planowany jest na czerwiec, dokładną datę podamy w terminie późniejszym. 

   

  Zgodnie z harmonogramem 22 marca o godzinie 16:00 kończymy rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

   Wszelkie dokumenty złożone po godzinie 16:00 nie będą rozpatrywane.

   

  Dokumenty do zapoznania się: 

  Rekrutacja do przedszkoli 2024-25

  Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna nr 12-2024

  Uchwała poz. 2557

  zmiany do Uchwały poz. 13892

  Dokumenty do pobrania i wypełnienia: 

  Wniosek rekrutacyjny Przedszkole Gminne w Jabłonnie

  Oświadczenie o wielodzietności

  Oświadczenie o dochodzie

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

  Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do PGJ

   

  Informacje dodatkowe: 

  • Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zgodnie z kolumną 3 w tabeli z Kryterium przyjęć na stronach 4-6 wniosku.
  • Brak potwierdzenia kryterium oznacza nieprzyznanie punktu przez komisję. 
  • Zaświadczenia o zatrudnieniu są ważne 30 dni, w dniu złożenia wniosku będziemy to weryfikować. 
  • Do otrzymania punktów uprawniają wyłącznie rozliczone już PITy – wyłącznie w US Legionowo.
  • Ważne! Pit 11 nie uprawnia do otrzymania punktów. 
  • Podpunkt 13 w tabeli dotyczy rekrutacji w Szkołach Podstawowych.