Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Statut

  • Statut przedszkola jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Uwzględniając specyfikę pracy każdego przedszkola, statut powinien zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed przedszkolem przez bezpośrednich odbiorców jego oferty – dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Jeżeli chcesz się z nim zapoznać kliknij tutaj: Statut Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 2022