Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP
 • Witamy na stronie ! Gminnego Przedszkola w Jabłonnie Przyjazne Miejsce Fachowy Personel Dla Każdego Dziecka Nauka i Zabawa Program Nauczania Przygotowanie Do Szkoły
 • Galeria przedszkola

 • W przedszkolu gminnym w Jabłonnie

  najważniejsze są:
  • Edukacja

   dziecko odkrywa i rozwija tu swoje zdolności, poznaje otoczenie, w którym uczy się żyć.

  • Bezpieczeństwo

   nasze przedszkole to miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci, pracowników i rodziców.

  • Zabawa

   jest podstawową i bardzo ważną formą aktywności życiowej małych dzieci.

  • Zdrowie

   wydawane przez nas posiłki uwzględniają zasady zdrowego odżywiania.

 • Działania naszego przedszkola zakładają:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

  • budowanie systemu wartości oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

  • Gmina Jabłonna

   jest naszym założycielem i największym inwestorem.

  • Rodzice

   są naszymi partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju przedszkola.

  • Przyjaciele

   pomagają i wspierają nas we wprowadzaniu nowych planów na teren placówki.

 • Nasze grupy przedszkolaków

 • W naszym przedszkolu jest dziesięć grup dzieci.

 • Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym budynku. W dziesięciu salach przebywa obecnie 250 dzieci. Dzieci są podzielone na 4 grupy wiekowe.

  • Myszki
   Agnieszka Stelmach

  • Wiewiórki
   Aldona Florczak

  • Sówki
   Magdalena Durmenc,
   Elżbieta Dobrąwska

  • Jeżyki
   Anna Gamza

  • Żabki
   Małgorzata Sobieszek,
   Anna Rusiecka

  • Zajączki
   Ewa Ciszewska

  • Liski
   Wioletta Kalinowska-Wlodarczyk

  • Sarenki
   Weronika Serba

  • Rybki
   Julia Matuszewska,
   Monika Tauz

  • Biedronki
   Justyna Ankurowska,
   Agnieszka Kielec

  • Jesteśmy Przedszkolem Gminnym w Jabłonnie funkcjonującym od września 2014r.

   Publiczne przedszkole jest po to, aby tworzyć warunki edukacyjne i wychowawcze dzieciom z terenu wsi Jabłonna. Przez uczestniczenie w procesie wychowawczym podnosić kwalifikacje dzieci i skutecznie przygotowywać je do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacji. Oto główne cele koncepcji przedszkola:

   • Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
   • Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
   • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
   • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
   • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
   • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
   • Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
   • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

    

   • Twórczość

    wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju.

   • Samodzielność

    dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w dalszym życiu.

   • Bezpieczeństwo & Miła atmosfera

    są one warunkami zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców.

   • Wspomaganie rozwoju dziecka

    dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości. Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

  • Aktualności

   • Warsztaty Florystyczne
    Dnia 11.06.2024 Przedszkolaki z grup młodszych – Liski, Sówki, Sarenki i Jeżyki uczestniczyły w warsztatach florystycznych. Dzieci miały okazję obejrzeć [...]
   • Dzień Rodziny u Lisków
    Święto Rodziny na stałe wpisane jest w karty przedszkolnego kalendarza .W tym roku było ono bardzo wyjątkowe Liski zaprosiły do [...]
   • Wizyta w Pałacu w Jabłonnie
    11 czerwca 2024 r. Wiewiórki, Zajączki i Myszki  udały się na wycieczkę do  Pałacu w Jabłonnie.  Wizyta ta związana była [...]
  • Kontakt

   • Adres

    ul. Modlińska 103B
    05-110 Jabłonna

   • Telefon & E-mail

    Telefon: 22 732 02 09
    Fax: 22 732 02 09
    Wyślij wiadomość

   • Godziny pracy

    Poniedziałek – Piątek
    6.30 – 17.30
    Weekend zamknięte

   • Biuro

    Poniedziałek – Piątek
    8.00 – 16.00
    Weekend zamknięte