Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Myszki

 • Kwiecień u Myszek

  Cele dydaktyczne kwiecień:

  • Wytwarzanie przyjaznej atmosfery w grupie.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji na forum grupy.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza.
  • Rozwijanie empatii i zrozumienia dla odmienności wśród innych ludzi.
  • Wzbogacanie/utrwalanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na wiejskim podwórku.
  • Wzbogacanie/utrwalanie wiadomości na temat rodzin zwierząt, poznanie nazw rodziców i dzieci zwierząt w określonym gatunku.
  • Wskazywanie ludzi różnych zawodów dzięki którym powstaje chleb, pokaz różnych produktów pochodzących ze zboża.
  • Rozwijanie proekologicznego podejścia do segregacji odpadów oraz do znaczenia tego dla środowiska.

  Fotorelacja marzec:

  Marzec u Myszek

  Cele na marzec:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Wzbogacanie słownictwa dotyczącego zjawisk atmosferycznych.
  • Wzbudzanie zainteresowania zgłębianiem tajemnic żywiołu.
  • Dostrzeganie zależności między siłą podmuchu a reakcją przedmiotów.
  • Uświadomienie znaczenia wiatru w przyrodzie i dla człowieka, poznanie korzyści i zagrożeń.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia zespołów o określonej liczebności.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia przestrzennej konstrukcji.
  • Rozwijanie umiejętności odczytywania graficznej prezentacji kierunków wiatru, pracy z globusem w odniesieniu do stron świata.
  • Poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z wyglądem świątecznego stołu i potraw jakie powinny się na nim znaleźć oraz zasad zachowania się przy stole.
  • Nabywanie umiejętności nakrywania do stołu zwracając uwagę na estetykę oraz ustawienie zastawy stołowej.
  • Wzbogacanie / utrwalanie wiadomości na temat wiosennych zachowań zwierząt.
  • Wzbogacenie / utrwalenie wiadomości na temat budowy rośliny oraz tego czego potrzebuje ona do życia.
  • Zapoznanie z wyglądem cieplarni i znaczeniem upraw szklarniowych.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat prac podejmowanych wiosną w ogrodzie.
  • Zachęcanie do doświadczania i eksperymentowania, wyciągania wniosków.
  • Zachęcanie do badania wpływu wody na rozwój rośliny.

  Aktualności na marzec:

  • 08.03 – Dzień kobiet
  • 12.03 – Warsztaty Mali Eisteini
  • 21.03 – pierwszy dzień wiosny
  • 25.03 KONCERT „Bajki Majki i Natalki” czyli spotkanie  z piosenkami Majki Jeżowskiej i Natalii Kukulskiej – Papaja Kids

  Fotorelacja luty

  Luty w Myszkach

  Cele na luty :
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów w czasie zabaw słownych z literami.
  • Rozwijanie poczucia rytmu w czasie zabaw ruchowych przy piosence.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, spostrzegawczości, umiejętności czytania.
  • Utrwalanie i wzbogacanie wiadomości na temat sprzętów zimowych.
  • Zachęcanie do aktywnego udziały w ćwiczeniach.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania monet, odgrywania scenek kupowania sprzętu w sklepie.
  • Rozwijanie wizerunku cyfr poprzez wpisywanie ich w odpowiednie okienka.
  • Zachęcanie do eksperymentowania, kształtowanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków, wzbogacanie lub/i utrwalanie wiedzy o właściwościach wody.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie cyfr. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
  • Zachęcanie do stawiania pytań, rozbudzanie ciekowości, rozwijanie umiejętności szukania odpowiedzi.
  • Ukazanie wartości dla świata płynącej z pracy badaczy i naukowców.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Zachęcanie do gry na instrumentach.
  Aktualności na luty:
  • 05.02- koncert zespołu „Papaja”
  • 07.02 – wycieczka do kina Helios w Legionowie na film pt. „Wyfrunięci”
  • 08.02- BAL KARNAWAŁOWY !!! – Tłusty Czwartek 
  • 13.02 – wycieczka do ratusza w Legionowie na spektakl „Królowa śniegu”
  • 27.02-  Teatrzyk Koliberek, Warsztaty „niegrzeczne serduszko” 
  Fotorelacja styczeń

  Styczeń w Myszkach

  Cele na styczeń:

  • Zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach.
  • Zapoznanie z równymi formami mierzenia czasu.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania tekstu piosenki.
  • Utrwalanie nazw miesięcy.
  • Utrwalanie cech charakterystycznych związanych z kolejnymi porami roku.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć ptaków.
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania zdania od coraz wyższych dźwięków do coraz niższych.
  • Utrwalanie umiejętności dodawania.
  • Zachęcanie do wypowiadania się na temat czasu spędzanego z dziadkami.
  • Zapoznanie z drzewem genealogicznym. 

  Aktualności :

  • 08.01- koncert zespołu „Papaja”
  • 15-26.01 – ferie zimowe
  • 29-30.01- warsztaty naukowe Mali Einsteini

  Fotorelacja grudzień:

  Grudzień w Myszkach

  Cele na grudzień:

  • zapoznanie z pracą wolontariusza
  • zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat
  • kształtowanie postaw prospołecznych
  • wdrażanie do właściwego zachowania podczas koncertu
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
  • rozwijanie orientacji w przestrzeni
  • doskonalenie umiejętności matematycznych: segregowanie, układanie rytmów
  • nazywanie poznanych liter, podejmowanie prób układania wyrazów z poznanych liter
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej wszystkimi zmysłami
  • zachęcanie do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania

  Aktualności:

  • 06.12-Mikołajki
  • 08.12-Koncert „Co skrywa Pan bałwan zagadka?”
  • 11-13.12 – Warsztaty z sensoplastyki
  • 13.12- pieczemy pierniczki !
  • 18.12- spotkanie z policjantem
  • 18.12- wigilijne spotkanie  u Myszek – godzina 16.00

  Fotorelacja listopad:

  Listopad w Myszkach

  Cele na listopad:

  • Rozwijanie mowy i wiedzy ogólnej na temat pogody.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie poczucia rytmu podczas śpiewania piosenki.
  • Rozwijanie umiejętności szacowania.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy w grupie podczas zabaw ruchowych.
  • Zapoznanie z krążeniem wody w przyrodzie.
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów oraz układanie rytmów
  • Zapoznanie dzieci z nazwami zjawisk atmosferycznych występujących jesienią.
  • Doskonalenie umiejętności łączenia sylab.

  Aktualności :

  • 07.11- Teatr Koliberek „ Słodki las”
  • 08.11- Warsztaty Czekoladowe 
  • 10.11- Przegląd Pieśni Patriotycznych 
  • 13.11 – Wycieczka do Kina Helios  „ Sposób na ducha”
  • 14.11- Teatr Baniek Mydlanych
  • 16.11- Wycieczka do Smart Kids Planet 
  • 27.11 – Koncert „Patriotyczna piosenka przedszkolaka”

  Fotorelacja październik:

  Październik w Myszkach

  Aktualności:

  • 02.10- Koncert Papaja Kids ” Czy każdy zwierzak śpiewać potrafi?”
  • 03.10- Spektakl IPN „Historia Misia Wojtka”
  • 11.10 – Teatr Baniek Mydlanych
  • 12.10 – Wycieczka do Straży Pożarnej w Legionowie. „Myszki”
  • 1310- Występ grupy „Myszki” i „Żabki” z okazji Dnia Edukacji Narodowej – proszę o stroje galowe
  • 23.10 – Warsztaty naukowe Mali Einsteini ” Dlaczego pada deszcz?”

  Cele:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia zdrobnień od podanych słów.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu literackiego.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania litery.
  • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy z piosenka.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych.
  • Rozwijanie umiejętności kodowania.
  • Rozwijanie umiejętności językowych.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów w czasie jesieni.
  • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach.
  • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

   

  Fotorelacja Wrzesień

  Wrzesień w Myszkach

  Aktualności :

  • 15.09 – DZIEŃ KROPKI – UBIERAMY SIĘ W ODZIEŻ W KROPKI
  • 18.09 – TEATRZYK KOLIBEREK – 10.30
  • 20.09 – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
  • 26.09 – WARSZTATY DENTYSTYCZNE – 9.00
  • 28.09 – DZIEŃ JABŁKA – PROSZĘ O PRZYNIESIENIE NA TEN DZIEŃ JEDNEGO JABŁKA
  • 29.09 – WYCIECZKA- KINO HELIOS „MIĘDZY NAMI ŻYWIOŁAMI”
  • 30.09 – DZIEŃ CHŁOPAKA – ROZDANIE PREZENTÓW W PIĄTEK PO WYCIECZCE

  Cele na wrzesień:

  • stwarzanie warunków umożliwiających wejście do grupy dziecka
  • poznanie nowej sali przedszkolnej, wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu
  • kształtowanie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, przypomnienie nazw części ciała
  • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
  • utrwalenie zasad ruchu drogowego
  • wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia teatralnego – nauka bycia widzem
  • podejmowanie próby wyodrębniania głoski w wygłosie