Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

"Żegnaj Zimo-Witaj Wiosno!"

05 marca, 2020

Pożegnanie Zimy
odbędzie się 20 marca o godz. 9.30
w uroczystym pochodzie wszystkich grup do pobliskiego parku
z tradycyjnie wykonaną kukłą Marzanną.

Pokaz mody- „Zawodowy zawrót głowy”Panna Marzanna