Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie IV

08 marca, 2023

08 marca odbyły się kolejne warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem przedszkolaki miały szansę wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dzieci pracując w grupach starały się udzielić pomocy poszkodowanej Oli. Uczyły się, jak właściwie prowadzić rozmowę z poszkodowaną osobą, udzielając jej wsparcia psychologicznego. Jednocześnie bandażowały ranę, okrywały poszkodowaną i uczyły się prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyspozytorem pogotowia. Prowadząca zapoznała przedszkolaki ze schematem udzielania pomocy poszkodowanemu z atakiem padaczki oraz postępowania w przypadku osoby uczulonej, której należy podać adrenalinę.

Żabki w Centrum Kreatywnej Zabawy KIDDOS„Zamieszanie w Baśniogrodzie”