Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

OGŁOSZENIE!!!

03 kwietnia, 2019

Szanowni Państwo

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie uprzejmie informuje, że w dniu 11.03.2019 r. zostało w przedszkolu przeprowadzone referendum strajkowe w ramach akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pracownicy placówki opowiedzieli się za podjęciem akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019r. do odwołania.
W związku z przystąpieniem pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi do strajku istnieje zagrożenie zapewnienia właściwej opieki dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz zapewnienia w tych dniach wyżywienia.  Informacje dotyczące zmian będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej ok. godz. 14.00

Bardzo proszę w miarę możliwości o zapewnienie opieki dzieciom i nie przyprowadzanie ich do przedszkola od 8 kwietnia do odwołania.

Jednocześnie informuję, że:

Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności  w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.    w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Dziękuję Państwu za zrozumienie i pomoc w tej trudniej i wyjątkowej sytuacji.

Z poważaniem E. Dąbrowska

Sówki tłoczą olejRozstrzygnięcie konkursu „Kim będę jak dorosnę”