Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Kto ty jesteś? - Polak mały.

23 kwietnia, 2018

Dnia 23.04.2018 w naszym przedszkolu odbył się  Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Kto ty jesteś? -Polak mały”. Przedstawiciele najstarszych grup zaprezentowali się przed swoimi rówieśnikami recytując wiersze o tematyce patriotycznej. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych, rozwijanie zdolności recytatorskich i prezentowanie ich przed szeroką publicznością. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom recytując bardzo trudne wiersze. Znalazły się wśród nich te znane i mniej znane jak chociażby: „Żołnierze z Westerplatte” Wł. Broniewskiego, „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborskiej, „Tu wszędzie Polska” T. Kubiaka, „Do powstańca” St. Marczaka Oborskiego i wiele innych perełek polskiej poezji. Recytacje spotkały się z dużym aplauzem jurorów i publiczności. Jury w składzie: pani Anna Czachorowska –  dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, pani sekretarz z Urzędu Gminy w Jabłonnie-A.Sobczak, pani M.Stasiorczyk -logopeda, pan A. Przyłucki -nauczyciel historii. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęła Hania Starz z grupy Misie, II miejsce Gabrysia Gębska z grupy Żabki, III miejsce zajął Olek Rutkowski z grupy Żabki. Zwycięscy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz upominki od Urzędy Gminy Jabłonna a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia oraz dyplomy. To była fascynująca podróż w czasie do tych znanych, ale i nieznanych miejsc pełnych kwiatów polskiej poezji patriotycznej.

„Mama Idy dzieli się wiedzą…”Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja