Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Informacje bieżące

 • Informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji pracy przedszkola  informujemy, że od dnia 01.09.2022r. przyprowadzamy dzieci do przedszkola
  od godziny 6.30.00 do godziny 8.00. Odbiór dzieci od godziny 15.30 do godziny 18.00.

  NASZE GRUPY I WYCHOWAWCY

  • Myszki – sala nr 1, nauczyciele – Agnieszka Stelmach, Wioletta Kalinowska- Włodarczyk
  • Sarenki – sala nr 2, nauczyciele – Weronika Serba, Elżbieta Dąbrowska
  • Jeżyki – sala nr 3, nauczyciele – Anna Gamza, Anna Falkowska
  • Rybki – sala nr 4, nauczyciele- Julia Matuszewska, Aneta Latek
  • Żabki – sala nr 5, nauczyciele – Małgorzata Sobieszek, Anna Rusiecka
  • Biedronki – sala nr 6, nauczyciele – Sylwia Gawek, Beata Mróz
  • Wiewiórki – sala nr 7, nauczyciele – Aldona Florczak, Agata Wiącek
  • Zajączki  – sala nr 8, nauczyciele – Małgorzata Wieczorek, Maria Suchorzebska – Szostak
  • Liski – sala nr 9, nauczyciele – Ewa Ciszewska, Wioletta Kalinowska- Włodarczyk
  • Sówki – sala nr 10, nauczyciele – Magdalena Durmenc, Monika Tauz

  Informacja dot. rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

  1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023

  Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-18.00

  Prosimy o przypomnienie lub zapoznanie się z obowiązującymi Procedurami związanymi z funkcjonowaniem Przedszkola https://przedszkolejablonna.pl/strona/dokumentacja

  Wchodzimy na teren Przedszkola dwoma wejściami.

  Wejściem od strony ul. Parkowej wchodzą grupy:

  • Biedronki
  • Wiewiórki
  • Zajączki
  • Liski
  • Sówki

  Wejściem od strony ul. Modlińskiej wchodzą grupy:

  • Myszki
  • Sarenki
  • Jeżyki
  • Rybki
  • Żabki

  Informacja

  Szanowni Rodzice!
  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie informuje, że stawka za wyżywienie dziecka w przedszkolu od 1 stycznia 2021 roku wynosić będzie 8 zł (osiem złotych ).
  Z poważaniem
  E. Dąbrowska

  Informacje organizacyjne dot. Projektu "Przyjazne Przedszkola"

  Szanowni Państwo,

  w zakładce Strefa Rodzica- Projekt https://przedszkolejablonna.pl/projekt-przyjazne-przedszkola/   znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych do Projektu „Przyjazne Przedszkola” oraz lista rezerwowa.

  Informacja

  Dyrektor Przedszkola  Gminnego w Jabłonnie informuje o wprowadzeniu częściowego ograniczenia funkcjonowania placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

  Od dnia 5 października 2020 r. do 9 października 2020 r. dzieci przebywające na kwarantannie realizują nauczanie zdalne.

  Elżbieta Dąbrowska

  Akcja „Mała książka - wielki człowiek”

  Szanowni Państwo,

  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie przystąpiła do projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

  O projekcie:

  Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.

  Zapraszamy do naszej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

  Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

  Warto wspomnieć, że ilustrację do książki „Pierwsze czytanki dla…” wykonał mistrz Józef Wilkoń, którego wystawę organizowaliśmy w zeszłym roku.

  W czytance znajdziemy starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych  zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów spotkamy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. 

  Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

   

  Zapraszamy rodziców wraz przedszkolakami do naszej biblioteki.

  Adres biblioteki: 

  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie

  ul. Sowińskiego 15

  05-120 Legionowo

  Informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

  1. Godziny pracy przedszkola – 7:00-17:00
  2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – do godz. 8:15
  3. Zgłaszanie spóźnień i nieobecności dziecka (mailowo: pgjablonna@wp.pl lub telefonicznie:(22) 732 02 09 ) do godz. 8:15. po tej godzinie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  4. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci bez objawów choroby.
  5. Godziny wydawania posiłków:
  • Śniadanie – 8:30
  • Obiad : 11:00 – Zupa, 12:30 – II danie
  • Podwieczorek – 15:00
  6. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł. Od 1 stycznia ulegnie podwyższeniu.
  7. Przedszkole nie realizuje diet specjalistycznych. Uwzględnia diety wykluczające ( np. mleko, owoce, rodzaj mięsa – zastąpienie go innym itp.) Wykluczenie produktów następuje na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.
  8. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżek przy opłatach za pobyt wykorzystując ważną JABŁONOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY – opłata wynosi wtedy 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po 13:00.
  Wniosek do wypełnienia i dostarczenia do przedszkola w oryginale. Wniosek – Karta Dużej Rodziny
  9. Dofinansowanie do posiłków jest możliwe po otrzymanie decyzji z GOPS-u.
  10. Do przedszkola wchodzimy za pomocą kodów.
  a. Dzieci z grup BIEDRONKI, ZAJĄCZKI, WIEWIÓRKI, PSZCZÓŁKI i SÓWKI wchodzą wyłącznie furtką od ulicy Modlińskiej,
  b. Dzieci z grup LISKI, MOTYLKI, MISIE, RYBKI i JEŻYKI wchodzą wyłącznie furtką od ul. Parkowej.

  W przypadku posiadania dzieci w grupach z punktu a oraz b rodzic ma możliwość przejścia z drugim dzieckiem do wejścia wzdłuż budynku.

  11. NA PLACU ZABAW DZIECI PRZEBYWAJĄ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELI.
  12. Dzieci odbierane z przedszkola są przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Osobom nieupoważnionym dziecko nie zostanie wydane. Pracownik przedszkola ma obowiązek wylegitymowania osoby odbierającej dziecko. Oświadczenie o odbiorzedziecka-z-przedszkola
  13. Od 1 września jadłospis będzie dostępny w zakładkach grup. Hasła przypomną wychowawcy.
  14. WAŻNE! Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi procedurami obowiązującymi od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie. Procedury

  Z poważaniem
  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
  Elżbieta Dąbrowska

  List do Rodziców i Dzieci

  KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę Mazowieckiej Policji, prosimy o zapoznanie się z komunikatem, skierowanym do rodziców, opiekunów i uczniów, związanym z sytuacją epidemiologiczną.

  Link: Komunikaty

  WAŻNA INFORMACJA!!!

  Szanowni Państwo,

  prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą KORONAWIRUSA, zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: https://www.jablonna.pl/aktualnosci/684

  Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

  List od Wójta Gminy Jabłonna

  Szanowni Państwo,
  poniżej zamieszczamy list przesłany do placówek oświatowych przez Pana Wójta Gminy Jabłonna, Pana Jarosława Chodorskiego. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią oraz dołączonymi załącznikami.
  1. Zasady segregacji odpadów w Gminie Jabłonna w roku 2020: www.srodowisko.jablonna.pl
  2. Aplikacja ułatwiająca segregację odpadów: https://segregujna5.um.warszawa.pl 

  WAŻNA INFORMACJA!!!

  Rodzice zainteresowani skorzystaniem z ulgi za pobyt dziecka w Przedszkolu, wynikającej z Programu Karty Dużej Rodziny 3+,proszeni są o pobranie i złożenie niniejszego wniosku  w biurze Przedszkola. PLIK DO POBRANIA: WNIOSEK

  Ulgi naliczana są  od następnego miesiąca, po miesiącu w którym rodzina wielodzietna wystąpi do jednostki stosującą daną ulgę. W przypadku złożenia wniosku 1 dnia roboczego miesiąca ulga należy się za dany miesiąc.

  Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Dyrektora Przedszkola. Ulga zostanie przyznana osobom spełniającym wymagania Regulaminu Karty Dużej Rodziny 3+.

  INFORMACJA !!!

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o zapoznanie się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych- RODO.