Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

INFORMACJA O STRAJKU NA DZIEŃ 11.04.2019R.

11 kwietnia, 2019

W związku ze skalą strajku pracowników oświaty w dalszym ciągu nie będą się odbywać w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Bardzo proszę w miarę możliwości o zapewnienie opieki dzieciom i nie przyprowadzanie ich do przedszkola.
Kolejne informacje będą Państwu przekazane jutro tj. 12.04.2019r. około godz. 14.00

Prosimy również na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna

Z poważaniem
E. Dąbrowska

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu WielkanocnegoINFORMACJA O STRAJKU NA DZIEŃ 12.04.2019R.