Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Informacja

05 października, 2020

Dyrektor Przedszkola  Gminnego w Jabłonnie informuje o wprowadzeniu częściowego ograniczenia funkcjonowania placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Od dnia 5 października 2020 r. do 9 października 2020 r. dzieci przebywające na kwarantannie realizują nauczanie zdalne.

Elżbieta Dąbrowska

Konkurs fotograficzny „Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT” rozstrzygniętyOgłoszenie w sprawie budowy parkingu