Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

"III edycja Konkursu wielkanocnego"

15 lutego, 2018

Serdecznie zapraszamy Wszystkie Przedszkola z Powiatu Legionowskiego do III edycji Powiatowego Konkursu Wielkanocnego. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2018r. i potrwa do 23.03.2018r. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa, oświadczenie nauczyciela bądź rodzica/opiekuna prawnego.  Prosimy zapoznać się także z Regulaminem konkursu oraz Postanowieniami ogólnymi. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28.03.2018r. na stronie internetowej przedszkola. Dokumenty należy nadesłać na adres mailowy przedszkola – pgjablonna@wp.pl lub wysłać je faksem – 22 732 02 09 do 23.02.2018r. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Zagalska –agnieszka.zagalska@wp.pl oraz Anna Gamza- ania.gamza@wp.pl.
Zapraszamy!!! Czekają wspaniałe nagrody !!!

Dokumenty do pobrania:

Postanowienia Ogólne Konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Biedronki i Żaby w POLINŻegnaj Zimo-Witaj Wiosno!