Zajączki

 • Wrzesień w Zajączkach:

  Cele wrzesień:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poszerzanie słownika czynnego
  • Przypomnienie zasad panujących w grupie
  • Zachęcenie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, stwarzanie warunków do przełamywania nieśmiałości
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabawy przy muzyce
  • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych podczas przeliczania przedmiotów
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
  • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
  • Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu poprzez słuchanie piosenki
  • Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa
  • Kształtowanie postaw proekologicznych, rozbudzanie zainteresowań otaczającą przyrodą podczas spaceru do parku
  • Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią
  • Wielozmysłowe poznawanie owoców występujących jesienią
  • Stymulowanie lewej półkuli, przyporządkowanie elementów krok po kroku zaczynając od lewej strony podczas układania sekwencji
  • Poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest las oraz zwierząt w nim zamieszkujących
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz logicznego myślenia podczas odszukiwania różnic na obrazkach
  • Zwrócenie uwagi na wygląd i zachowanie zwierząt przed nadejściem zimy

  Aktualności:

  • Wycieczka na lotnisko
  • Dzień Przedszkolaka