Zajączki

 • Grudzień w Zajączkach

  Cele na grudzień:

  • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez umiejętność klasyfikowania ze względu na dwie cechy
  • Wprowadzenie w świat kodowania poprzez kolorowanie obrazka oznaczonego odpowiednimi kodami
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez umiejętność klasyfikowania ze względu na dwie cechy
  • Kształtowanie sprawności ręki podczas zabaw z nożyczkami, doskonalenie umiejętności wycinania
  • Rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej dziecka podczas tworzenia prac plastycznych
  • Zachęcenie do rozwiązywania zagadek o tematyce pór roku
  • Oglądanie obrazków przedstawiających pory roku, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie, dostrzeganie cykliczności pór roku
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabawy przy muzyce
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poszerzanie słownika czynnego
  • Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu poprzez słuchanie piosenki
  • Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez wspólne zabawy
  • Rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności naśladowania
  • Stymulowanie lewej półkuli mózgu poprzez porządkowanie elementów krok po kroku zaczynając od lewej strony do prawej
  • Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas układania historyjki obrazkowej
  • Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
  • Zachęcenie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z wigilią
  • Kształtowanie kompetencji społecznych, stwarzanie warunków do wspólnego przeżywania świąt
  • Zachęcenie do wspólnego kolędowania przy choince

  Aktualności:

  • Spotkanie bożonarodzeniowe z rodzicami 20 grudnia 2022

  Fotorelacja listopad

  Listopad w Zajączkach

  Cele na listopad:

  • Kształtowanie koncentracji uwagi oraz pamięci wzrokowej podczas wspólnych zabaw
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poszerzanie słownika czynnego poprzez wysłuchanie wiersza
  • Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu poprzez słuchanie piosenki
  • Wzmocnienie mięśni aparatu mowy, usprawnienie całego aparatu artykulacyjnego
  • Zachęcenie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, stwarzanie warunków do przełamywania nieśmiałości
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabawy przy muzyce
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych podczas przeliczania przedmiotów
  • Kształtowanie postaw proekologicznych, rozbudzanie zainteresowań otaczającą przyrodą
  • Rozwijanie inwencji ruchowej, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce wzrokowe
  • Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
  • Kształtowanie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
  • Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju
  • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez czynny udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez dodawanie obiektów
  • Uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka poprzez słuchanie opowiadania „Drobnoustroje” L. Łącz
  • Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego
  • Zachęcanie do sięgania po zdrowe produkty, poznanie zasad piramidy żywienia
  • Poznanie nazw zwierząt hodowanych w domu i uświadomienie dzieci o tym, że zwierzętom należy stworzyć odpowiednie warunki do życia
  • Poznanie wybranych nazw dinozaurów oraz ich stylu życia poprzez oglądanie przedstawionych grafik
  • Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów
  • Zapoznanie z kopaliną jaką jest węgiel, wyjaśnienie pojęcia „Kopalnia”

  Aktualności:

  • Recital Pieśni Patriotycznych
  • Wycieczka do Smart Kids Planet
  • Dzień Pluszowego Misia
  • Warsztaty patriotyczne
  • Warsztaty z pierwszej pomocy
  • Teatrzyk „Koliberek”
  • Wyjście do biblioteki

  Fotorelacja październik

  Październik w Zajączkach:

  Cele październik:

  • Wielozmysłowe poznawanie owoców występujących jesienią
  • Wprowadzenie w świat kodowania, rozwijanie koncentracji uwagi oraz logicznego myślenia
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej podczas wspólnych zabaw
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz porównywania zbiorów, utrwalenie pojęcia mniejszy- większy
  • Zapoznanie z owocami południowymi- egzotycznymi, segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
  • Zachęcenie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, stwarzanie warunków do przełamywania nieśmiałości
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabawy przy muzyce
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poszerzanie słownika czynnego
  • Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu poprzez słuchanie piosenki
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem stron prawa- lewa
  • Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej podczas zabaw logorytmicznych
  • Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez wspólne zabawy
  • Zapoznanie ze zwyczajami zwierząt leśnych przygotowujących się do zimy
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do właściwego dobierania ubioru do warunków pogodowych
  • Kształtowanie sprawności ręki, rozwijanie motoryki małej podczas ćwiczeń grafomotorycznych
  • Zapoznanie ze sposobami przetwarzania żywności na okres zimy
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie nazw figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwadratu
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części ciała
  • Poznanie i nazywanie zmysłów poprzez zabawy w parach
  • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej podczas zabaw z instrumentami perkusyjnymi

  Aktualności:

  • Wycieczka do Mostówki
  • Wyjście do biblioteki

  Fotorelacja wrzesień

  Wrzesień w Zajączkach:

  Cele wrzesień:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poszerzanie słownika czynnego
  • Przypomnienie zasad panujących w grupie
  • Zachęcenie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, stwarzanie warunków do przełamywania nieśmiałości
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabawy przy muzyce
  • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych podczas przeliczania przedmiotów
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
  • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
  • Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu poprzez słuchanie piosenki
  • Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa
  • Kształtowanie postaw proekologicznych, rozbudzanie zainteresowań otaczającą przyrodą podczas spaceru do parku
  • Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią
  • Wielozmysłowe poznawanie owoców występujących jesienią
  • Stymulowanie lewej półkuli, przyporządkowanie elementów krok po kroku zaczynając od lewej strony podczas układania sekwencji
  • Poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest las oraz zwierząt w nim zamieszkujących
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz logicznego myślenia podczas odszukiwania różnic na obrazkach
  • Zwrócenie uwagi na wygląd i zachowanie zwierząt przed nadejściem zimy

  Aktualności:

  • Wycieczka na lotnisko
  • Dzień Przedszkolaka