Zajączki

 • Aktualności

  Miesięczne plany pracy

  Cele styczeń:
  • Rozwijanie umiejętności określania czasu.
  • Utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych.
  • Wzbudzenie empatii i troski wobec osób starszych.
  • Rozwijanie motoryki małej i grafomotoryki.