Sówki

 • Aktualności

  Miesięczne plany pracy

  Cele dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
  • doskonalenie umiejętności układania rytmów;
  • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
  • doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
  • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
  • rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
  • rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;
  • rozbudzanie zainteresowań muzyką,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli.