Sówki

 • Kwiecień u Sówek

  Cele dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień:

   

  • Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych;
  • Zapoznanie z wybranymi literami;
  • Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania poznanych liczb;
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie ciekawości przyrodniczej;
  • Usprawnianie sprawności manualnej;
  • Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.

  Fotorelacja marzec

  Marzec u Sówek

  Cele dydaktyczno– wychowawcze na marzec:

   

  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą pełnych zdań;
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter;
  • Rozwijanie ciekawości przyrodniczej;
  • Usprawnianie sprawności motoryki małej;
  • Rozwijanie umiejętności nazywania zjawisk atmosferycznych np. deszcz, deszczyk, mżawka;
  • Utrwalenie poznanych liczb, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej;
  • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce.

  Fotorelacja luty

  Luty u Sówek

  Cele dydaktyczno– wychowawcze na luty:

   

  • Wzbogacanie u dzieci wiedzy o wybranych zawodach;
  • Rozwijanie u dzieci koordynacji słuchowo – ruchowej;
  • Wzbogacenie wiedzy na temat technologii;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej;
  • Rozwijanie umiejętności kończenia rozpoczętej pracy;
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, rozpoznawania i nazywania liczb w zakresie do 10.
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
  • Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze;
  • Zapoznanie dzieci ze znakiem dodawania, odejmowania.

  Fotorelacja styczeń

  Styczeń u Sówek

  Aktualności:

  9.01.2023 Wycieczka do BOK w Warszawie na przedstawienie „Pinokio”

  27.01.2023 Wycieczka do Urzędu Miasta w Legionowie „Rozśpiewany Disney”

  Cele dydaktyczno– wychowawcze na styczeń:

  • Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych.
  • Zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, próby odczytywania godziny na zegarze.
  • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się;
  • Doskonalenie umiejętności układania rytmów;
  • Doskonalenie koncentracji uwagi podczas zabaw badawczych.

  Fotorelacja grudzień

  Grudzień u Sówek

  Aktualności:

  • 01.12.2022 Warsztaty Świąteczne z Rodzicami.
  • 07.12.2022 Przedstawienie Teatr Koliberek
  • 14.12.2022 Warsztaty Pierwsza Pomoc
  • 15.12.2022 Spotkanie bożonarodzeniowe – Jasełka

  Cele dydaktyczne grudzień:

  • Wzbogacanie wiadomości na temat Świąt Bożego Narodzenia;
  • Budowanie złożonych wypowiedzi na podstawie własnych doświadczeń;
  • Zapoznanie z wybranymi cyframi i literami;
  • Rozwijanie sprawności manualnej;
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanych tekstów.

  Fotorelacja listopad

  Listopad u Sówek

  Aktualności:

  • 03.11.2022 Wycieczka do siedziby LOT
  • 10.11.2022 Recital Pieśni Patriotycznych
  • 15.11.2022 Warsztaty Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
  • 17.11.2022 Teatrzyk Koliberek „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
  • 23.11.2022 Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Olszewnicy

  Cele dydaktyczno- wychowawcze listopad:

  • wzbogacenie wiedzy o swoim kraju – Polsce;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • rozwijanie słuchu fonematycznego;
  • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
  • rozpoznawanie i nazywanie poznanych cyfr;
  • rozwijanie sprawności fizycznej;
  • rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych.

  Fotorelacja październik

  Październik u Sówek

  Aktualności:

  • 10.2022 Dzień Edukacji Narodowej
  • 10.2022 Teatrzyk TAK „O pchle, co manier nie miała”
  • 10.2022 Wycieczka Stajnia Pasja

  Cele dydaktyczno- wychowawcze na październik:

  • budowanie dłuższych wypowiedzi
  • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej;
  • rozwijanie pamięci;
  • rozwijanie sprawności motoryki małej;
  • poszerzanie zasobu słownictwa;
  • poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
  • zapoznanie z wybranymi literami
  • zapoznanie z wybranymi liczbami.

  Fotorelacja wrzesień

  Wrzesień u Sówek

  Cele dydaktyczno- wychowawcze wrzesień:

  • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych;
  • poznawanie zasad bezpieczeństwa;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • rozwijanie sprawności fizycznej;
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
  • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
  • integrowanie grupy.