Wiewiórki

 • Listopad w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 07.11 Teatr Koliberek „Słodki las”
  • 10.11 Przegląd pieśni patriotycznych
  • 14.11 Teatr Baniek Mydlanych
  • 27.11 Koncert „Patriotyczna piosenka patriotyczna”

    Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie mowy i wiedzy ogólnej na temat pogody.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie poczucia rytmu podczas śpiewania piosenki.
  • Rozwijanie umiejętności szacowania.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy w grupie podczas zabaw ruchowych.
  • Zapoznanie z krążeniem wody w przyrodzie.
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów oraz układanie rytmów.
  • Zapoznanie dzieci z nazwami zjawisk atmosferycznych występujących jesienią.
  • Doskonalenie umiejętności łączenia sylab.
  • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej – zapoznanie ze strojami, sztuką oraz muzyką ludową.
  • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
  • Poszerzenie wiedzy na temat Polski.
  • Utrwalenie symboli narodowych- rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania laurki.
  • Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
  • Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
  • Poszerzenie wiedzy na temat pracy lekarza.
  • Rozwijanie mowy , zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
  • Zapoznanie dzieci z różnymi wynalazkami i ich twórcami.

        Fotorelacja październik:

  Październik w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 2 październik – koncert „Czy każdy zwierzak śpiewać może?”
  • 3 październik – Historia Misia Wojtka” – spektakl IPN
  • 11 październik – Pokaz baniek mydlanych
  • 24 październik – warsztaty Mali Einsteini „Dlaczego pada deszcz?”

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział z ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu literackiego.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw.
  • Rozwijanie kompetencji językowych (analizy i syntezy głoskowej).
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodne działania plastyczne.
  • Wzbogacanie doświadczeń sensorycznych.
  • Dostarczenie wiedzy na temat liter: „a”, „m”, „e”, „i”.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów w czasie jesieni.
  • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności gry na wybranych instrumentach poprzez uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających.
  • Poznanie różnych rodzajów zabudowy terenu w miejscowości zamieszkania dzieci.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowo-słuchowej.
  • Wdrażanie do odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt domowych.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

  Fotorelacja z września:

  Wrzesień w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 7 wrzesień – wycieczka do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
  •  8 wrzesień – udział w 12 edycji Narodowego Czytania
  • 15 wrzesień – udział w koncercie „Muzyczne barwy Hymnu Narodowego” w Gminny Centrum Kultury w Jabłonnie
  • 15 wrzesień – obchody Międzynarodowego Dnia Kropki
  • 18 wrzesień – przedstawienie teatralne „Puchatkowa Niespodzianka”
  • 20 wrzesień – Udział w ogólnopolskim projekcie „Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je zatem tańcem i piosenką”
  • 22 wrzesień – wycieczka autokarowa do Baśniowych Sadów Klemensa
  • 23 wrzesień – udział w Festiwalu Nauki „Nauka z Pałacem w tle”
  • 26 wrzesień – warsztaty „Mały Dentysta”
  • 29 wrzesień – Dzień Chłopaka

       Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Zapoznanie z wybranymi krajobrazami Polski.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz szybkiej reakcji na umówiony sygnał.
  • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności skupienia uwagi podczas działania.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.
  • Zapoznanie z pracą strażaka.
  • Wyjaśnienie znaczenia zasad grupowych.
  • Tworzenie kontraktu grupowego.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu.
  • Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań.
  • Wprowadzenie pojęcia głoska, wyodrębnianie głoski w nagłosie i wygłosie.
  • Kształtowanie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, przypomnienie nazw części ciała.
  • Poznanie narządów zmysłu i ich znaczenia w życiu człowieka.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji.
  • Rozumienie pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • Utrwalenie zasad ruchu drogowego.
  • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów (w miarę możliwości dzieci), odróżnianie liczenia poprawnego od błędnego.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów wg określonego kryterium.
  • Przypomnienie i utrwalenie oznak nowej pory roku – jesieni.
  • Dostarczenie wiedzy na temat litery „O”, wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska.
  • Wdrażanie do dbałości o higienę jamy ustnej.
  • Poznania pracy stomatologa.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz zachęcanie do prowadzenia obserwacji.
  • Poznanie wybranych drzew leśnych i ich owoców.