Rekrutacja 2022/2023

 • Dni adaptacyjne

  Wyprawka dla przedszkolaka 2022/2023

  Zebranie dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

  Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci rozpoczynających edukację w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie od września 2022 r. na zebranie organizayjne, które odbędzie się 9 czerwca o godzinie 17:00 na placu zabaw.

  Zebranie dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do PG w Jabłonnie

  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

  Informujemy, że  od dnia 19 kwietnia 2022 do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 1200

  należy złożyć potwierdzenie woli w toku  rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023.

   Nie złożenie w/w dokumentu w terminie skutkuje skreśleniem dziecka  z listy zakwalifikowanych.

   POTWIERDZENIE WOLI SKŁADAMY  WYŁĄCZNIE DO DREWNIANEJ SKRZYNKI
  OD UL.
  MODLIŃSKIEJ. POTWIERDZENIA ZŁOŻONE DO SKRZYNKI NA LISTY LUB POPRZEZ MAILA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

  Listy dzieci przyjętych wywieszone zostaną w dniu 25.04.2022 o godzinie 1500

  DRUK Potwierdzenie woli 2022 dla zakwalifikowanych

  Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

  Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wywieszone zostaną w gablocie przedszkola od ul. Modlińskiej

  14.04.2022 r. o godzinie 10.00

  Nie udzielamy informacji telefonicznie, ani mailowo.

  Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 2022/2023

  Szanowni Państwo,

   zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2022 r. w terminie
  od 21.02.2022 do 03.03.2022 r. istnieje możliwość złożenia dokumentu „Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego”
  w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie.

  Złożenie w wyżej wymienionym terminie dokumentu jest jednoznaczne z kontynuacją uczęszczania Państwa dziecka/dzieci
  do naszego przedszkola od 1 września 2022 r. 

  Nie złożenie w terminie spowoduje konieczność wzięcia ponownego udziału w rekrutacji zgodnie  z harmonogramem. 

  W związku z niemożliwością wchodzenia do budynku, deklarację po pobraniu ze strony internetowej przedszkola składamy
  w zaklejonej kopercie  do zamykanego na klucz drewnianego pudełka znajdującego się przy głównych drzwiach od  ul. Modlińskiej.

  Biuro będzie mailowo potwierdzało złożenie przez Państwa stosownej deklaracji w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
  od złożenia. Z zastrzeżeniem ostatniego dnia, tj. 3 marca 2022 r. tego dnia deklarację można złożyć wyłącznie bezpośrednio
  u pracownika biura do godziny 15:45.

  Prosimy o nie przekazywanie dokumentu przez dzieci ani nie składanie ich do Pań dyżurujących przy drzwiach.       

  Nie ma możliwości elektronicznego przesłania dokumentu. W razie nałożenia na rodzinę kwarantanny bądź izolacji prosimy
  o bezpośredni kontakt z biurem. Tel: (22)732-02-09, e -mail: pgjablonna@wp.pl

  Osoba do kontaktu: Karolina Tkaczyk

  Załączniki do pobrania: (dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie)

   

  Elżbieta Dąbrowska

  Dyrektor

  Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie informuje, że  od dnia 7 marca 2022 do dnia 18 marca 2022 r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

  Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się :

  1. poprzez osobiste złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w wyszczególnionych dniach oraz godzinach pracy komisji rekrutacyjnej ( harmonogram poniżej);
  2. poprzez włożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów ( w zaklejonej kopercie) do zabezpieczonej skrzyni znajdującej się przed wejściem do przedszkola od ul. Modlińskiej. Wnioski złożone w ten sposób zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną i rodzic/ opiekun prawny  w terminie  do 3 dni od daty złożenia zostanie telefonicznie poinformowany o kompletności wniosku, bądź poproszony o uzupełnienie dokumentacji. Rodzic/ opiekun prawny ma 3 dni od otrzymania telefonu na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających. Z zastrzeżeniem, że wnioski złożone ostatniego dnia tj. 18.03.2022 r. nie mogą być uzupełniane po godzinie 16:00
  3. poprzez elektroniczne przesłanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w scalonym pliku PDF na adres mailowy rekrutacja@przedszkolejablonna.edu.pl .Komisja rekrutacyjna w terminie do 3 dni od przesłania wniosku poinformuje mailowo o kompletności wniosku, bądź poprosi o uzupełnienie dokumentacji.  Rodzic/ opiekun prawny ma 3 dni od otrzymania maila na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających. Z zastrzeżeniem, że wnioski przesłane ostatniego dnia tj. 18.03.2022 r. nie mogą być uzupełniane po godzinie 16:00.

  18 marca o godzinie 16:00 zamykamy możliwość składania, przesyłania oraz uzupełniania wniosków. Wszelkie dokumenty złożone po godzinie 16:00 nie będą rozpatrywane.

  Proszę o zapoznanie się z powyższymi sposobami składania wniosku  i wybranie najodpowiedniejszego dla Państwa.

  Harmonogram
  osobistego składania wniosków  do komisji rekrutacyjnej

  1. 8 marca 2022 r. w godzinach 7:00 – 12:00 od ul. Parkowej
  2. 9 marca 2022 r. w godzinach 12:00 -16:45 od. ul.  Parkowej
  3. 17 marca 2022 r. w godzinach 07:00 – 12:00 od ul. Parkowej

  Składanie wniosków odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Prosimy o zabranie ze sobą  własnego długopisu.

  Dziękuje za wyrozumiałość

                                                                                          Elżbieta Dąbrowska

                                               Dyrektor

                                               Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Dokumenty rekrutacyjne