Rekrutacja 2020/2021

 • Zebranie organizacyjne

  WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W JABŁONNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Zgodnie z § 11b Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),
  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie podaje do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

  Dzieci przyjęte: (po kliknięciu w rocznik, będzie otwierała się lista pdf)

  Rodziców dzieci przyjętych, prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola. Na przełomie maja i czerwca podamy termin zebrania organizacyjnego.

  Dzieci nieprzyjęte: (po kliknięciu w rocznik, będzie otwierała się lista pdf)

  Rodziców dzieci nieprzyjętych, prosimy o cierpliwość. Po 15 maja skontaktują się z Państwem pracownicy Urzędu  Gminy Jabłonna w celu zapewnienia miejsca w placówce prywatnej na zasadach przedszkola publicznego.

  Informacja w sprawie kierowania dzieci do przedszkoli

  Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli
  prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji,
  Wójt Gminy wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.
   
   
  W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy,
  w terminie po 15 maja 2020 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci
  w celu ustalenia dogodnej (i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną)
  formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.  Andrzej Jasiński
  Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
  Urząd Gminy Jabłonna
  tel.+48 22 767 73 46

  Termin składania wniosków

  W dniu 31.03.2020 r. upłyną termin składania wniosków rekrutacyjnych.

   Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA
  16 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00.

  Przypominamy że w momencie zakwalifikowania się do przedszkola w terminie 17-21 kwietnia
  należy potwierdzić wolę składają dokument

  Link do formularza: Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

  27 kwietnia 2020 r. opublikujemy listę osób przyjętych.

  O sposobie składania potwierdzenia woli poinformujemy po 10 kwietnia.

  Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola.

  Niezłożenie dokumentu w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych.

  Termin zakończenia rekrutacji 2020/2021

  Informujemy! 
  Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Jabłonna kończy się z dniem 31 marca 2020 r. zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego. 
  Przypominamy, że skany wniosków przyjmowane są na maila przedszkola: pgjablonna@wp.pl  oraz w budynku placówki w godzinach 8:00-16:00. 
   

  KOMUNIKAT DLA RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI REKRUTACYJNE

  W związku z sytuacją epidemiologiczną wszelkich informacji udzielamy telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (22) 732-02-09

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PRZEDSZKOLA ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 31 MARCA 2020 r. (TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE)

  W związku z zawieszeniem zająć w przedszkolu od 16 do 25 marca br. prosimy o powstrzymanie się od tej czynności. Wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozpowszechnianie się COVID-19 

  OGŁOSZENIE

  W związku z zawieszeniem funkcjonowania przedszkola, termin składania wniosków rekrutacyjnych, przedłużony został do dnia 31 marca 2020 r. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

  W związku z zawieszeniem funkcjonowania przedszkola, termin składania wniosków rekrutacyjnych, przedłużony został do dnia 31 marca 2020 r. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

  Harmonogram

  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XIII/181/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 14/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2020 r. rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 26 lutego 2020roku. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z zarządzeniem oraz harmonogramem rekrutacji proszę kliknąć tutaj: Zarządzenie-Wójta-Gminy-Jabłonna

  Dokumenty rekrutacyjne