Rekrutacja 2021/2022

 • Przypominamy, że dla dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2021/2022
  w dniach 27-31.08.2021 r, o godzinie 10:00
  odbędą się spotkania adaptacyjne.

  Wejście wyłącznie od ul. Parkowej.

   Zapraszamy serdecznie 🙂

  INFORMACJA!!!

  W terminie 16-21 kwietnia 2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych

  potwierdzają wolę korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

  poprzez złożenie dokumentu „potwierdzenie woli 2021”.

  ( dokument do pobrania na stronie internetowej przedszkola ) 

  Złożenia dokumentu „potwierdzenie woli 2021”można dokonać poprzez:

  – osobiste włożenie dokumentu„potwierdzenie woli 2021” do zabezpieczonej skrzyni znajdującej się przed wejściem do przedszkola od ul. Modlińskiej.

  – elektroniczne przesłanie dokumentu „potwierdzenie woli 2021”wyłącznie zeskanowane  na adres mailowy rekrutacja@przedszkolejablonna.edu.pl

  Po 21 kwietnia 2021r. komisja rekrutacyjna

  nie przyjmuje dokumentu „potwierdzenie woli 2021”.

  Podanie przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

  do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie nastąpi 26 kwietnia 2021r. o godzinie 15.00

   

  LISTY BĘDĄ UMIESZCZONE W GABLOCIE PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

  OD UL. MODLIŃSKIEJ

  Zakończenie rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie zakończyła się 19 marca 2021 r. o godzinie 16:00. 
  Wnioski spełniające kryteria są obecnie rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną. 
  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną  do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2021 r.   o godzinie 10:00. 
   
  W terminie 16-21 kwietnia 2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają stosownym dokumentem wolę korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. Dokument do pobrania: POTWIERDZENIE WOLI 2021
   
  Z poważaniem 
  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 
  Elżbieta Dąbrowska  

  Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie informuje, że  od dnia 8 marca 2021 do dnia 19 marca 2021 r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

  Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się :

  1. poprzez osobiste złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w wyszczególnionych dniach oraz godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (harmonogram poniżej);
  2. poprzez włożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów ( w zaklejonej kopercie) do zabezpieczonej skrzyni znajdującej się przed wejściem do przedszkola od ul. Modlińskiej. Wnioski złożone w ten sposób zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną i rodzic/ opiekun prawny  w terminie  do 3 dni od daty złożenia zostanie telefonicznie poinformowany o kompletności wniosku, bądź poproszony o uzupełnienie dokumentacji. Rodzic/ opiekun prawny ma 7 dni od otrzymania telefonu na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających.
  3. poprzez elektroniczne przesłanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w scalonym pliku PDF na adres mailowy rekrutacja@przedszkolejablonna.edu.pl .Komisja rekrutacyjna w terminie do 3 dni od przesłania wniosku poinformuje mailowo o kompletności wniosku, bądź poprosi o uzupełnienie dokumentacji.  Rodzic/ opiekun prawny ma 7 dni od otrzymania maila na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających.

  Proszę o zapoznanie się z powyższymi sposobami składania wniosku  i wybranie najodpowiedniejszego dla Państwa.
  Proszę również o zabranie ze sobą  własnego długopisu.

  Składanie wniosków odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. 

   Harmonogram

                             osobistego składania wniosków  do komisji rekrutacyjnej

   

  1.       9 marca 2021 r. w godzinach 7:00 – 12:00 od ul. Modlińskiej

  2.       11 marca 2021 w godzinach 7:00-12:00 od. ul. Modlińskiej

  3.       17 marca 2021 r. w godzinach 12:00 – 17:00 od ul. Modlińskiej

   

  Dziękuje za wyrozumiałość

                                                                                          Elżbieta Dąbrowska

                                               Dyrektor

                                               Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Dokumenty rekrutacyjne

  Ważne informacje!!!

  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie informuje, że

  w terminie od 22.02.2021 do 04.03.2021 r.

  można złożyć DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok 2021/2022.

   Rodzice, którzy w wyżej wymienionym terminie nie złożą stosownego dokumentu tracą miejsce w przedszkolu od 1 września 2021 r. 

  Szczegółowy harmonogram składania deklaracji:

  • 22-23.02.2021 r. – w godzinach 8:00-16:00 od ul. Modlińskiej
  • 24.02.2021 r. w godzinach 7:00-16:00 od ul. Modlińskiej oraz od ul. Parkowej
  • 25-26.02.2021 r. w godzinach 8:00-16:00 od ul. Modlińskiej
  • 01-02.03.2021 r. w godzinach 8:00 -16:00 od ul. Modlińskiej
  • 03.03.2021 r. w godzinach 8:00-17:00 od ul. Modlińskiej oraz od ul. Parkowej
  • 04.03.2021 r.  w godzinach 8:00-16:00 od ul. Modlińskiej

  Druk do pobrania: Deklaracja_kontynuacji wychowania przedszkolnego 2021-2022