Dokumentacja

 • Statut

  Statut przedszkola jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Uwzględniając specyfikę pracy każdego przedszkola, statut powinien zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed przedszkolem przez bezpośrednich odbiorców jego oferty – dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Jeżeli chcesz się z nim zapoznać kliknij tutaj: STATUT PRZEDSZKOLA GMINNEGO W JABŁONNIE.

  Aneks Nr 1 do Statutu z dnia 12 lutego 2018r. Aneks Nr 1 do Statutu z dn. 12.02.2018r.

  Aneks Nr 2 do Statutu z dnia 06 maja 2019r. Aneks Nr 2 do Statutu z dn. 06.05.2019 r.

  Koncepcja

  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola w swoich działaniach strategicznych uwzględnia oczekiwania rodziców, mocne strony, wyzwania  edukacyjne i cywilizacyjne. Realizacja zamierzeń wymaga pracy całego grona pracowników. Istotne jest więc przekonanie społeczności przedszkolnej do wizji oraz uświadomienie znaczenia ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki. Podjętym działaniom towarzyszy stała refleksja i analiza tego, co można zmienić na lepsze.

  Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa, dlatego ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym. W ramach podejmowanych działań będziemy pozyskiwać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Współpraca ta musi być mocną stroną placówki służącą efektywniejszemu osiąganiu zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych oraz wypracowaniu dobrej pozycji przedszkola w środowisku lokalnym. Zapoznaj się z naszym aktualnym planem:Plan Współpracy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Procedury

  W tym dokumencie znajdą Państwo takie procedury jak: 

  oraz regulaminy:

   

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, gdyż to one nadają konkretne kroki postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia, życia itp.

  Odpowiedzialność prawna

  Administratorami strony internetowej www.przedszkolejablonna.pl są p. Anna Gamza, p. Anna Gawlik oraz p. Ewa Ciszewska. Współtwórcami przedszkolnego logo są p. Olga Januszewska i p. Robert Żbikowski. Wszystkie teksty, rysunki i obrazki publikowane na stronie są zastrzeżone prawami autorskimi i należą do pracowników przedszkola.