Organizacja

  • Ramowy plan dnia

    Ramowy plan dnia w przedszkolu gminny w Jabłonnie określa pracę nauczycieli i dzieci uwzględniając przede wszystkim obszary z podstawy programowej. Plan zawiera przybliżone określenia czasowe na zabawy wynikające z aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela.
    Jeżeli chcesz się z nim zapoznać, kliknij tutaj: Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 -letnich oraz Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-, 5- i 6 -letnich

    Plan pracy grup przedszkolnych

    Plan ten zawiera informacje dotyczące godzin pracy wszystkich grup przedszkolnych. Godziny te, mają związek z rozchodzeniem się dzieci do innych sal po pracy poszczególnej grupy. Zapoznaj się z nim klikając w link:Ramówka 2017-2018