Specjaliści

 • Obecnie w placówce przedszkolnej pracuje psycholog, trzech logopedów, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta pedagogiczny.

  Logopedia – nauka zajmująca się całością zagadnień związanych z komunikacją językową, które analizuje w różnych ujęciach: medycznym , lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym, artystycznym, czyli z punktu widzenia różnych dyscyplin i w najszerszym z nich wszystkich zakresie (od wzorca, poprzez normę, do patologii).

  Logopeda – specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem. Przedmiotem zainteresowania logopedy są wszelkie zaburzenia w nabywaniu kompetencji językowej oraz komunikacyjnej, a także ich skutki.

  Zakres działań logopedy przedszkolnego:

  • przeprowadzenie badań przesiewowych 
  • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
  • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
  • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
  • współpraca z rodzicami uczniów
  • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

  Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

  •  usprawnianie aparatu artykulacyjnego, w tym masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
  • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno-fonematycznego i pamięci słuchowej
  • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
  • upłynnianie mowy
  • wzbogacanie zasobu leksykalnego
  • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
  • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
  • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

  Integracja Sensoryczna

  Przetwarzanie sensoryczne jest zdolnością mózgu do prawidłowego łączenia informacji dostarczanych przez zmysły wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, smaku oraz układu przedsionkowego i prioprioceptywnego. Sygnały przekazywane przez zmysły łączą się w mózgu z nabytymi wcześniej na drodze doświadczeń informacjami, nadając sens otaczającej rzeczywistości. Do dziecka nie zawsze dociera właściwy obraz jego własnego ciała oraz otoczenia w którym przebywa, a to powoduje trudności z właściwym rozwojem, zachowaniem itp. Terapia Integracji Sensorycznej daje możliwość zaplanowania zintegrowanej i zorganizowanej zabawy, ukierunkowanej na rozwój dziecka, dostarczając odpowiedniej liczby bodźców sensorycznych. Zadaniem terapeuty jest zapewnienie równowagi między strukturą a swobodą w taki sposób, aby prowadziła ona do konstruktywnego odkrywania świata przez dziecko. Integracja Sensoryczna przyczynia się do rozwoju samoregulacji, planowania motorycznego, umiejętności motorycznych, uwagi oraz gotowości do uczenia się.

   

   

   

  • Hanna Pytkowska
   psycholog

   Hanna Pytkowska

   psycholog

   Godziny pracy

   Poniedziałek  8.00-13.00
   Wtorek          13.00-17.00
   Środa             12.00-17.00
   Czwartek       7.45-11.45
   Piątek             8.00-13.00

  • Andrzej Biernacki
   Terapeuta Integracji Sensorycznej

   Andrzej Biernacki

   Terapeuta Integracji Sensorycznej

   Godziny pracy

   Poniedziałek     13.00-18.00     Konsultacje dla Rodziców 17.00-18.00
   Wtorek           7.00-13.30

  • Marta Stasiorczyk
   Logopeda

   Marta Stasiorczyk

   Logopeda

   Godziny pracy

   Wtorek    7.30-13.30
   Czwartek 11.30-17.00

  • Agnieszka Wiśniewska- Wygowska
   Logopeda

   Agnieszka Wiśniewska- Wygowska

   Logopeda

   Godziny pracy:
   Poniedziałek- 13.00-16.30
   Wtorek – 13.30-16.30
   Czwartek – 7.30-11.00
   Piątek – 8.00-9.30

  • Anna Stopa
   Logopeda

   Anna Stopa

   Logopeda

   Godziny pracy:

   Poniedziałek 7.30-13.00
   Środa  7.30-13.30

    

  • Agata Wiącek
   Terapeuta pedagogiczny

   Agata Wiącek

   Terapeuta pedagogiczny