Specjaliści

 • Obecnie w placówce pracuje psycholog, logopeda, dwóch terapeutów Integracji Sensorycznej, terapeuta pedagogiczny oraz nauczyciel wspomagający .

  Logopedia – nauka zajmująca się całością zagadnień związanych z komunikacją językową, które analizuje w różnych ujęciach: medycznym , lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym, artystycznym, czyli z punktu widzenia różnych dyscyplin i w najszerszym z nich wszystkich zakresie (od wzorca, poprzez normę, do patologii).

  Logopeda – specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem. Przedmiotem zainteresowania logopedy są wszelkie zaburzenia w nabywaniu kompetencji językowej oraz komunikacyjnej, a także ich skutki.

  Zakres działań logopedy przedszkolnego:

  • przeprowadzenie badań przesiewowych 
  • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
  • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
  • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
  • współpraca z rodzicami uczniów
  • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

  Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

  •  usprawnianie aparatu artykulacyjnego, w tym masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
  • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno-fonematycznego i pamięci słuchowej
  • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
  • upłynnianie mowy
  • wzbogacanie zasobu leksykalnego
  • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
  • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
  • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

  Integracja Sensoryczna

  Przetwarzanie sensoryczne jest zdolnością mózgu do prawidłowego łączenia informacji dostarczanych przez zmysły wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, smaku oraz układu przedsionkowego i prioprioceptywnego. Sygnały przekazywane przez zmysły łączą się w mózgu z nabytymi wcześniej na drodze doświadczeń informacjami, nadając sens otaczającej rzeczywistości. Do dziecka nie zawsze dociera właściwy obraz jego własnego ciała oraz otoczenia w którym przebywa, a to powoduje trudności z właściwym rozwojem, zachowaniem itp. Terapia Integracji Sensorycznej daje możliwość zaplanowania zintegrowanej i zorganizowanej zabawy, ukierunkowanej na rozwój dziecka, dostarczając odpowiedniej liczby bodźców sensorycznych. Zadaniem terapeuty jest zapewnienie równowagi między strukturą a swobodą w taki sposób, aby prowadziła ona do konstruktywnego odkrywania świata przez dziecko. Integracja Sensoryczna przyczynia się do rozwoju samoregulacji, planowania motorycznego, umiejętności motorycznych, uwagi oraz gotowości do uczenia się.

   

   

   

  • Hanna Pytkowska
   psycholog

   Hanna Pytkowska

   psycholog

   Godziny pracy

   Poniedziałek  07:45-11:45
   Wtorek          10:45-16:30
   Środa            07:45-11:45
   Czwartek      12:00-17:00
   Piątek            07:45-11:00

  • Justyna Student
   Nauczyciel wspomagający

   Justyna Student

   Nauczyciel wspomagający
  • Katarzyna Szymczyk
   Logopeda

   Katarzyna Szymczyk

   Logopeda

   Godziny pracy

   Poniedziałek 11:30-17.00
   Wtorek       08.00-13.00
   Środa          13.00-17.00
   Czwartek     08.00-13.00
   Piątek          11.30-14.00

  • Anna Doroszenko
   Terapeuta Integracji Sensorycznej

   Anna Doroszenko

   Terapeuta Integracji Sensorycznej

   Godziny pracy:

   Środa           08:00-13:30
   Czwartek      08:00-13:30

  • Andrzej Biernacki
   Terapeuta Integracji Sensorycznej

   Andrzej Biernacki

   Terapeuta Integracji Sensorycznej

   Godziny pracy

   Wtorek           7.30-14.30
   Piątek             7.30-11.30

  • Marta Stasiorczyk
   Logopeda

   Marta Stasiorczyk

   Logopeda

   Godziny pracy

   Poniedziałek 07:30-11.30
   Wtorek       12.30-17.00
   Środa          08.00-13.00
   Czwartek     12.00-16.30
   Piątek          08.00-12.00

  • Agata Wiącek
   Terapeuta pedagogiczny

   Agata Wiącek

   Terapeuta pedagogiczny