Specjaliści

 • Obecnie w placówce pracuje psycholog, logopeda, dwóch terapeutów Integracji Sensorycznej, terapeuta pedagogiczny oraz nauczyciel wspomagający .

  Logopedia – nauka zajmująca się całością zagadnień związanych z komunikacją językową, które analizuje w różnych ujęciach: medycznym , lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym, artystycznym, czyli z punktu widzenia różnych dyscyplin i w najszerszym z nich wszystkich zakresie (od wzorca, poprzez normę, do patologii).

  Logopeda – specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem. Przedmiotem zainteresowania logopedy są wszelkie zaburzenia w nabywaniu kompetencji językowej oraz komunikacyjnej, a także ich skutki.

  Zakres działań logopedy przedszkolnego:

  • przeprowadzenie badań przesiewowych 
  • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
  • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
  • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
  • współpraca z rodzicami uczniów
  • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

  Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

  •  usprawnianie aparatu artykulacyjnego, w tym masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
  • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno-fonematycznego i pamięci słuchowej
  • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
  • upłynnianie mowy
  • wzbogacanie zasobu leksykalnego
  • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
  • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
  • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

  Integracja Sensoryczna

  Przetwarzanie sensoryczne jest zdolnością mózgu do prawidłowego łączenia informacji dostarczanych przez zmysły wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, smaku oraz układu przedsionkowego i prioprioceptywnego. Sygnały przekazywane przez zmysły łączą się w mózgu z nabytymi wcześniej na drodze doświadczeń informacjami, nadając sens otaczającej rzeczywistości. Do dziecka nie zawsze dociera właściwy obraz jego własnego ciała oraz otoczenia w którym przebywa, a to powoduje trudności z właściwym rozwojem, zachowaniem itp. Terapia Integracji Sensorycznej daje możliwość zaplanowania zintegrowanej i zorganizowanej zabawy, ukierunkowanej na rozwój dziecka, dostarczając odpowiedniej liczby bodźców sensorycznych. Zadaniem terapeuty jest zapewnienie równowagi między strukturą a swobodą w taki sposób, aby prowadziła ona do konstruktywnego odkrywania świata przez dziecko. Integracja Sensoryczna przyczynia się do rozwoju samoregulacji, planowania motorycznego, umiejętności motorycznych, uwagi oraz gotowości do uczenia się.

   

   

   

  • Hanna Pytkowska
   psycholog

   Hanna Pytkowska

   psycholog

   Godziny pracy

   Poniedziałek  08.00-17:00
   Wtorek           08.00-13.00
   Środa            08.00-15.00
   Czwartek      08.00-15.00
   Piątek            08.00-13.00

  • Anna Stopa
   Logopeda

   Anna Stopa

   Logopeda

   Godziny pracy

   Poniedziałek  07:30-11.45
   Wtorek         12.00-16.30
   Środa           07.30-12.00
   Czwartek      12.00-16.30
   Piątek           11.30-15.45

   Dyżur dla rodziców w każdy pierwszy piątek miesiąca 15.45-16.45

  • Katarzyna Szymczyk
   Logopeda

   Katarzyna Szymczyk

   Logopeda

   Godziny pracy

   Poniedziałek 12.00-16.30
   Wtorek         07.30-12.00
   Środa           12.00-16.30
   Czwartek      07.30-12.00
   Piątek           07.30-11.30

   Dyżur dla rodziców w każdy drugi poniedziałek miesiąca 16.30-17.30

  • Anna Balcer
   Nauczyciel współorganizujący

   Anna Balcer

   Nauczyciel współorganizujący

   Godziny pracy

   Poniedziałek  09.00-15:00
   Wtorek         09.00-15.00
   Środa           09.00-15.00
   Czwartek      09.00-15.00
   Piątek           09.00-15.00

  • Paulina Dalecka
   Nauczyciel współorganizujący

   Paulina Dalecka

   Nauczyciel współorganizujący

   Godziny pracy

   Poniedziałek   14.00-16:00
   Wtorek          14.00-16.00
   Środa            14.00-16.00
   Czwartek       14.00-16.00
   Piątek            14.00-16.00

  • Beata Kamińska-Kołodziejska
   Nauczyciel współorganizujący

   Beata Kamińska-Kołodziejska

   Nauczyciel współorganizujący

   Godziny pracy

   Poniedziałek 12.00-14.30
   Wtorek        13.00-15.00
   Środa          13.00-15.00
   Czwartek     09.00-10.30
   Piątek         09.00-11.00

  • Magdalena Łapszow
   Terapeuta SI

   Magdalena Łapszow

   Terapeuta SI

   Godziny pracy

   Poniedziałek 12.00-17.15 1-szy pon. m-ca- konsultacje 17.15-18.15
   Wtorek        09.00-14.15
   Środa          09.00-12.00
   Czwartek     09.00-15.00
   Piątek          09.00-12.00

  • Justyna Student
   Nauczyciel współorganizujący

   Justyna Student

   Nauczyciel współorganizujący

   Godziny pracy

   Poniedziałek 07.30-16.30
   Wtorek         07.30-14.00
   Środa           07.30-14.00
   Czwartek      07.30-16.30
   Piątek          08.00-12.00