Sarenki

 • Luty w Sarenkach:

  Aktualności:

  • wtorki; środy- język angielski
  • piątki- rytmika
  • poniedziałki, środy – religia 
  • 8 lutego 2024 – Tłusty Czwartek – Bal Karnawałowy!
  • 27 lutego 2024 r. – Teatr Koliberek- Przedstawienie pt. „Złote koło”5 lutego  2024 r. – KONCERT „ Koncert w rytmie Rock&Roll’a” -od samego tytułu nogi i ręce zaczynają nam tańczyć – Papaja Kids
  • 27-29 lutego 2024 r. – WARSZTATY

  Cele dydaktyczne na luty:

   • Zaciekawienie dzieci historią pizzy.
   • Uwrażliwienie na empatie i miłość
   • kształtowanie postawy ekologicznej;
   • uświadamianie konieczności segregowania odpadów;
   • utrwalanie zasad segregacji odpadów;
   • Ćwiczenie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.
   • Poznanie pojęcia „konstelacje”
   • Poznanie pojęcia „Układ Słoneczny”
   • Poznanie zwyczajów karnawałowych.
   • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
   • Budzenie zainteresowania otaczającym światem.
   • Poznanie mapy – pojęcia oraz grafiki
   • Poznanie Tradycji tłustego czwartku
   • Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych
   • Kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia;
   • wdrażanie przez zabawę numerów służb ratowniczych:
   • Zapoznanie dzieci z europejskim numerem alarmowym – 112.
   • Oswojenie z pojęciami planety, gwiazdy
   • Poznanie gatunków zwierząt mieszkających na biegunach
   • Poszerzanie wiedzy nt. dinozurów
   • Poznanie zwodu paleontologa
   • Poznanie gatunków żyjących w epoce lodowcowej
   • Zaciekawienie dzieci historią dziejów ziemi

  Fotorelacja ze stycznia :

 • Grudzień w Sarenkach:

  Aktualności:

  • wtorki; środy- język angielski
  • piątki- rytmika
  • poniedziałki, środy – religia 
  • 05.12 – spotkanie przy choince
  • 18.12 – wycieczka so Wielkiej Fabryki Elfów
  • 20.12 – Spotkanie świąteczne 

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Rozwijania zainteresowania językiem angielskim.
  • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
  • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania rytmów. Zapoznanie z tradycjami świątecznymi.
  • Wdrażanie do słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem.
  • Nabywanie odporności emocjonalnej.
  • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
  • Rozwijanie zmysłu dotyku.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Rozwijanie umiejętności budowania zdań.
  • Zachęcanie do przełamywania nieśmiałości.
  • Budzenie zainteresowań kulinarnych.
  • Zachęcanie do próbowania nowych potraw.
  • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas używania sprzętu kuchennego

  Fotorelacja z listopada:

 • Grudzień w Sarenkach:

  Aktualności:

  • wtorki; środy- język angielski
  • piątki- rytmika
  • poniedziałki, środy – religia 
  • 05.12 – spotkanie przy choince
  • 18.12 – wycieczka so Wielkiej Fabryki Elfów
  • 20.12 – Spotkanie świąteczne 

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Rozwijania zainteresowania językiem angielskim.
  • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
  • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania rytmów. Zapoznanie z tradycjami świątecznymi.
  • Wdrażanie do słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem.
  • Nabywanie odporności emocjonalnej.
  • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
  • Rozwijanie zmysłu dotyku.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Rozwijanie umiejętności budowania zdań.
  • Zachęcanie do przełamywania nieśmiałości.
  • Budzenie zainteresowań kulinarnych.
  • Zachęcanie do próbowania nowych potraw.
  • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas używania sprzętu kuchennego

  Fotorelacja z listopada:

 • Listopad w Sarenkach:

  Aktualności:

  • wtorki; środy- język angielski
  • piątki- rytmika
  • poniedziałki, środy – religia 
  • 7 listopada 2023 r. – Teatr Koliberek- Przedstawienie pt. „Słodki las” SFINANSOWANE Z RADY RODZICÓW
  • 8 listopada 2023 r. – Warsztaty z czekolady 
  • 10 listopada  2023 r. – Przegląd Pieśni Patriotycznych 
  • 14 listopada 2023 r. – Teatr Baniek Mydlanych
  • 27 listopada 2023 r. – KONCERT  „Patriotyczna piosenka Przedszkolaka” 

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Zapoznanie dzieci z wybranymi zjawiskami pogodowymi
  • Wzbogacenie słownictwa
  • Wdrażanie do odczytywania symboliUświadamianie konieczności dostosowania ubiru do warunków atmosferycznych
  • Nabywanie orientacji w schemacie własnego ciałaKształtowanie poczucia przynależności.
  • Kształtowanie lokalnego patriotyzmu.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Zapoznanie z kształtem konturu Polski.
  • Rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem ojczystego kraju.
  • Poznanie charakterystycznych krajobrazów naszego kraju.Wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt;
  • Osłuchanie z piosenką;
  • Rozwijanie wyobraźni ruchowej;
  • Ćwiczenie spostrzegawczości.

  Fotorelacja z pażdziernika :

 • Październik w Sarenkach:

  Aktualności:

  • wtorki; środy- język angielski
  • piątki- rytmika
  • 02.10.2023r.- KONCERT, ”Czy każdy zwierzak śpiewać potrafi?” czyli zwierzakowy koncert – Papaja Kids
  • 03.10.2023r. – Spektakl IPN „Historia Misia Wojtka” 
  • 10.10.2023r.- Dzień Drzewa
  • 11.10.2023r.- Pokaz „TEATR BANIEK MYDLANYCH”
  • 16.10.2023r.- Dzień Chleba
  • 18.10.2023r.- Dzień Poczty Polskiej
  • 20.10.2023r.- Dzień owoców i warzyw
  • 23.10.2023r.- MALI EINSTEINI  Dlaczego pada deszcz?
  • 31.10.2023r.- Dzień Dyni 

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Poznanie podstawowych gatunków grzybów.
  • Próby rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących.
  • Poszerzenie wiedzy na temat owoców.
  • Rozbudzenie zainteresowania nową porą roku – jesienią;
  • nazywanie jesiennych owoców.
  • ćwiczenie umiejętności dobierania się w pary
  • Rozwijanie kompetencji językowych przy próbach opowiadania co jest na ilustracji.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania.
  • Stwarzanie okazji do za­baw rozwijających motorykę małą.
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych.
  • Zachęcanie do spożywania owoców, warzyw i bakalii.
  • Wyrabianie nawyku mycia rąk oraz owoców/warzyw przed jedzeniem.
  • Poznanie zawodów: kucharka, nauczyciel, dozorca, dyrektor, sekretarka.
  • Uwrażliwienie na znaczenie pracy pracowników w placówce.
  • Stwarzanie okazji do obserwowania i podziwiania piękna przyrody oraz zjawisk atmosferycznych.
  • ćwiczenie umiejętności nazywania zjawisk atmosferycznych.
  • Osłuchiwanie się z nazwami dni tygodnia.
  • Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
  • Zachęcanie do interpretowania ruchem, gestem i mimiką utworów muzycznych.

  Fotorelacja z września: