Sarenki

 • Marzec w Sarenkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • czwartki  profilaktyka logopedyczna
  • 05.03 – Dzień Dentysty 
  • 08.03 – Dzień Kobiet 
  • 12.03 – Dzień  Matematyki 
  • 14.03 – Warsztaty Natut-art
  • 16.03 – Dzień Pandy 
  • 21. 03 – Powitanie wiosny 
  • 22.03 – Dzień Wody 
  • 23.03 – Dzień Gofra 
  • 24.03 – Teatrzyk Koliberek

  Cele dydaktyczne na marzec: 

  • Kształtowanie nawyków higienicznych;
  • kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
  • Rozwijanie umiejętności poprawnego wykonywania instrukcji
  • Przestrzeganie kolejności ruchów
  • I poruszania się według kodów
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych
  • Kształtowanie rozpoznawania stron
  • Ćwiczenie zmysłu równowagi
  • Wspieranie świadomości przeżywania emocji
  • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
  • Wdrażanie do aktywnego i uważnego słuchania tekstu literackiego
  • Pobudzanie twórczego myślenia
  • Kształtowanie poczucia rytmu
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania muzyki w różnym metrum
  • Rozwijanie ekspresji muzycznej
  • Wdrażanie znajomości pojęć związanych z czasem
  • Poszerzanie wiedzy na temat wiosennych zmian w przyrodzie

  Fotorelacja z lutego: 

 • luty w Sarenkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • czwartki  profilaktyka logopedyczna
  • 10.02.2023- Bal karnawałowy
  • 27.02.2023 – Przedstawienie w wykonaniu dzieci z grypy Rybki z okazji Dnia Internetu

  Cele dydaktyczne na luty: 

  • Poznanie zwyczajów karnawałowych.
  • Budzenie zainteresowania otaczającym światem.
  • Poznanie mapy – pojęcia oraz grafiki
  • Rozwijanie motoryki małej.
  • Poznanie pojęcia „konstelacje”
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych – układanie sylwet wg wielkości
  • Poznanie pojęcia „Układ Słoneczny”
  • Oswojenie z pojęciami planety, gwiazdy
  • Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych
  • Kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia;
  • wdrażanie przez zabawę numerów służb ratowniczych: pogotowia ratunkowego – 999,
  • policji – 997, straży pożarnej – 998;
  • Zapoznanie dzieci z europejskim numerem alarmowym – 112.
  • Poznawanie zwyczajów związanych z walentynkami;
  • Kształtowanie przyjaznej postawy w odniesieniu do innych;
  • Uświadomienie istnienia wielu języków; wzbogacanie słownictwa w językach obcych.
  • Utrwalanie znajomości swojego adresu; nabywanie poczucia tożsamości.
  • Rozwijanie dziecięcej wiedzy o świecie;
  • Poznawanie mapy świata
  •  

  Fotorelacja ze stycznia : 

 • Styczeń w Sarenkach

  Aktualności:

  • 25.01 – Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

  Cele dydaktyczne na styczeń: 

  • Rozwijanie aparatu mowy
  • Ćwiczenie oddechu
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kształtów
  • Zapoznanie dzieci z następstwem dnia i nocy
  • Poznanie gatunków zwierząt funkcjonujących w nocy
  • Poznanie przyrządów do mierzenia czasu
  • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza
  • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy
  • Poszerzanie wiedzy nt.pór roku i ich następstwa po sobie
  • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania opisu.
  • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
  • Poznanie różnych gatunków ptaków
  • Rozwijanie myślenia logicznego przez zabawy z kodowaniem i klasyfikowaniem oraz rozwiązywanie zagadek słownych.
  • Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego;
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych – przeliczanie liczebności zbiorów
  • Wspieranie zainteresowania światem zwierząt
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Kształtowanie wrażliwości zmysłu dotyku
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  •  

  Fotorelacja z grudnia: 

 • Grudzień w Sarenkach

  Aktualności:

  • 06.12 – „Spotkanie przy choince” – warsztaty z Rodzicami.
  • 07.12 – Mikołajki w przedszkolu
  • 13.12 – Warsztaty Natur – art “Białe futra, białe płatki śniegu – o kamuflażu i nie tylko..”
  • 15.12 – Świąteczny występ Sarenek 

  Cele dydaktyczne na grudzień: 

  • Budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem,
  • Poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym,
  • Rozwijanie wrażliwości – czerpanie radości z przygotowywań do świąt oraz angażowanie się w te przygotowywania ,
  • Kształtowanie umiejętności wokalnych dzieci,
  • Tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery,
  • Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
  • Rozwijanie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem
  • Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym – rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy,
  • Kształtowanie empatii wobec zwierząt oraz na ich potrzeby,
  • Rozwijanie myślenia logicznego podczas układania historyjki obrazkowej,

  Fotorelacja z listopada: 

 • Listopad w Sarenkach

  Aktualności:

  • pon. i czw. – j. angielski
  • 10.11.2022r.-  Dzień Patriotyczny
  • 14.11.2022r – Dzień Dobroci
  • 15.11.2022r.- Warsztaty przyrodnicze „Kto zasypia, kto gromadzi, komu jesień dobrze radzi”
  • 15.11.2022r. – Warsztaty IPN
  • 18.11.2022r.-Przedstawienie Teatru Koliberek „Jak pradziadek Lech, upiekł pierwszy chleb”
  • 22.11.2022r- Dzień Kredki
  • 25 .11.2022r.- Dzień  Pluszowego Misia
  • 29.11.2022r.- Andrzejki

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Kształtowanie poczucia przynależności.
  • Kształtowanie lokalnego patriotyzmu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju.
  • Zapoznanie z symbolami narodowymi;
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
  • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej;
  • Uwrażliwienie dzieci na znaczenie okazywania dobroci, życzliwości.
  • Wdrażanie dzieci do dokonywania oceny postępowania bohaterów utworów literackich.
  • Stwarzanie okazji do gry na instrumentach;
  • Zachęcanie do swobodnej improwizacji przy utworze muzycznym;

  Fotorelacja z października: 

 • Październik w Sarenkach

  • Cele dydaktyczne na październik:

   • Poznanie podstawowych gatunków grzybów.
   • Wdrażanie do uważnego słuchania.
   • Stwarzanie okazji do za­baw rozwijających motorykę małą.
   • Zapoznanie ze sposobami przetwarzania żywności na okres zimy.
   • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
   • Rozwijanie umiejętności czekania na swoją kolej.
   • Uświadomienie konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia takich produktów jak słodycze.
   • Zachęcanie do próbowania i spożywania zdrowych produktów.
   • Zachęcanie do interpretowania ruchem, gestem i mimiką utworów muzycznych.
   • Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.

  Fotorelacja z września:

 • Wrzesień w Sarenkach

  Aktualności:

  • pon. i czw.- j. angielski
  • 15.09.2022r. – Dzień Kropki
  • 20.09.2022r.- Dzień Przedszkolaka
  • 30.09.2022r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy.
  • Integracja grupy.
  • Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie zasad korzystania z nich.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania znaczków, określanie ich przeznaczenia.
  • Ustalenie i wdrażanie do przestrzegania zasad grupowych.
  • Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczych i funkcjonowania w grupie.
  • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał podczas zabawy.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich oraz wypowiadania się na ich temat.