Rybki

 • Maj w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 20.05.2023 – Festyn Rodzinny
  • 26.05.2023 – Wycieczka do Parku Rozrywki w Julinku
  • 30.05.2023 – Teatr Koliberek pt. ,,Zaczarowany świat cyrku”

  Cele dydaktyczne na maj:

  • Wdrażanie do uważnego wysłuchania opowiadania.
  • Rozwijanie mowy podczas wypowiadania się na temat treści opowiadania.
  • Rozwijanie myślenia i spostrzegawczości podczas zajęć matematycznych z układaniem rytmów.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt.
  • Rozwijanie wyobraźni podczas oglądania prezentacji multimedialnej.
  • Usprawnianie sprawności motorycznej dłoni zwrócenie na prawidłowe trzymanie nożyczek.
  • Kształtowanie umiejętności reagowania na określony sygnał.

  Fotorelacja z kwietnia:

 • Kwiecień w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego

  Cele dydaktyczne na kwiecień:

  • Zapoznanie ze zwyczajami Wielkanocnymi.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej- czworakowanie.
  • Zapoznanie z tradycją szukania zajączka wielkanocnego.
  • Segregowanie kartek wielkanocnych według danych cech.
  • Rozwijanie wiedzy na temat świat poprzez wykonanie prostych eksperymentów z jajkami
  • Rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe.
  • Zapoznanie z żywymi zwierzętami na terenie przedszkola.
  • Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem „Eko”.
  • Zapoznanie z zawodem ekologa.
  • Zapoznanie dzieci z tematyką tego jak powstała Warszawa.
  • Zapoznanie z mapą Polski oraz kolorami na niej.

  Fotorelacja z marca:

 • Marzec w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 01.03.2023 -Dzień Bezpiecznego Internetu
  • 10.03.2023 – Wycieczka do Teatru
  • 23.03.2023- Dzień Gofra

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • Wdrażanie do uważnego wysłuchania opowiadania.
  • Rozwijanie mowy podczas wypowiadania się na temat treści opowiadania.
  • Zapoznanie z wybranymi elementami pogody.
  • Zapoznanie dzieci z tematyką Bezpiecznego Internetu poprzez udział w przedstawieniu.
  • Rozwijanie myślenia i spostrzegawczości podczas zajęć matematycznych z układaniem rytmów.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania i wystukiwania rytmów
  • Poszerzanie wiedzy na temat zmian w pogodzie.
  • Usprawnianie sprawności motorycznej dłoni zwrócenie na prawidłowe trzymanie nożyczek.
  • Kształtowanie umiejętności reagowania na określony sygnał.

  Fotorelacja z lutego:

 • Luty w Rybkach

  Aktualności:

  •  poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 10.02.2023- Bal karnawałowy
  • 27.02.2023 – Przedstawienie grupy Rybki z okazji Dnia Internetu

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadani się na dany temat.
  • Rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci poprzez wykonanie pracy plastycznej.
  • Usprawnianie aparatu mowy.
  • Wdrażanie dzieci do posiadania wiedzy na temat urządzeń elektrycznych.
  • Zapoznanie dzieci z Biblioteką oraz z książkami.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez zabawy ruchowe.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem muzeum oraz zasadami w nim panującymi.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zakresie możliwości dzieci.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem filharmonia.
  • Zapoznanie dzieci z tematyką smoków oraz dinozaurów.
  • Rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów oraz ich śladów.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne wykonanie makiety.

  Fotorelacja ze stycznia

 • Styczeń w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 25.01.2023- Pieczenie ciasteczek na WOŚP
  • 26.01.2023 – Dzień Babci i Dziadka
  • 27.01.2023 – Wycieczka na koncert Disneya w Legionowie

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Rozwijanie myślenia i spostrzegawczości podczas zajęć matematycznych z układaniem rytmów.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.
  • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, rozwijanie mowy, logicznego myślenia.
  • Stworzenie warunków do poczucia realizowania swojego pomysłu.
  • Rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania laurki dla dziadków.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania i kreślenia cyfr.
  • Rozwijanie motoryki małej podczas zabawy z masą solną.
  • Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

  Fotorelacja z grudnia

 • Grudzień w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 06.12.2022- Sesja świąteczna
  • 07.12.2022- Przedstawienie Świąteczne
  • 8.12.2022- Kącik kulinarny- Pieczenie pierniczków.
  • 13.12.2022- Warsztaty Nature- Art.
  • 15.10.2022- Jasełka grupowe
  • 21.12.2022- Wycieczka do Smart Kids Planet

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  •  Rozwijanie umiejętności używania słów grzecznościowych.
  • Rozwijanie wiedzy na temat porównywania wielkości mały- duży.
  • Zapoznanie dzieci z techniką monochromatyzmu.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej- przeskok.
  • Wdrażanie do posiadania wiedzy na temat zwierząt zapadających w sen zimowy.
  • Rozwiązywanie zagadek na temat Mikołaja.
  • Rozwijanie wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia.
  • Zapoznanie dzieci z różnymi tradycjami bożonarodzeniowymi.
  • Wdrażanie do posiadania wiedzy na temat dni tygodnia.
  • Poszerzanie wiedzy na temat Mikołaja oraz miejsca jego zamieszkania.

  Fotorelacja z listopada

   

 • Listopad w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 10.11.2022r. – Recital Pieśni Patriotycznych w wykonaniu starszaków
  • 15.11.2022r. – Warsztaty Natur – art “Kto zasypia, kto gromadzi – komu jesień dobrze radzi..”
  • 18.11.2022r. – Przedstawienie teatralne pt. ,,Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
  • 22.11.2022r. – Dzień Kredki
  • 24.11.2022- Kącik Kulinarny- pieczenie babeczek
  • 25.11.2022r. – Dzień Pluszowego Misia

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń.
  • Wdrażanie do rozwijania umiejętności wokalnych.
  • Wdrażanie do poszerzenia w wiedzy na temat rodziny.
  • Zapoznanie dzieci co to znaczy, że Polska to nasz kraj, nasza ojczyzna?
  • Kształcenie umiejętności rozpoznawania symboli narodowych.
  • Uwrażliwianie na piękno ojczystego kraju.
  • Zapoznanie się z kultura i strojami ludowymi, rozwijanie mowy w trakcie opisywania strojów.
  • Zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowego misia.

  Fotorelacja z października

 • Październik w Rybkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 17.10.2022r. – przedstawienie teatralne pt. ,, O pchle, co manier nie miała”
  • 19.10.2022- Spotkanie z Panią Weterynarz
  • 27.10.2022- Wycieczka do Dyniolandu

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Rozwijanie umiejętności malowania farbami.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej- podskok obunóż.
  • Wdrażanie do wypowiadana się na temat warzyw i owoców.
  • Rozwijanie wiedzy na temat rozpoznawania figur geometrycznych.
  • Doskonalenie rozpoznawania i nazywania kolorów.
  • Wdrażanie do rozwijania wiedzy na temat jesiennej pogody.
  • Wdrażanie do poznawania prawej oraz lewej strony.
  • Wdrażanie do posiadania wiedzy na temat jeża i jego zwyczajów.

  Fotorelacja z września

 • Wrzesień w Rybkach

  Aktualności :

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 15.09.2022r. – Dzień Kropki
  • 20.09.2022r.- Dzień Przedszkolaka
  • 30.09.2022r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Przywitanie się w nowym roku szkolnym, z dziećmi piosenką.
  • Wdrażanie do uważnego wysłuchania opowiadania oraz rozmowy na jego temat.
  • Przypomnienie grupie zasad panujących w naszej sali.
  • Integracja grupy po wakacjach podczas zabaw ruchowych.
  • Zapoznanie z instrumentem- bębenek.
  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej- czworakowanie.