Rekrutacja

 • REKRUTACJA

 • Szanowni Państwo,

  Harmonogram Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zostanie zamieszony do 30 stycznia 2024 r. 

   

  Aktualnie rekrutacja nie jest prowadzona, w celu uzyskania informacji o ewentualnych wolnych miejscach prosimy o przesłanie e-maila z podaniem o przyjęcie dziecka na  wolne miejsce ze wskazaniem rocznika. W przypadku zwolnienia się miejsca Dyrektor przedszkola kontaktuje się z Rodzicami na podstawie złożonych podań. 

 • Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 trwa od dnia 13 marca 2023 do dnia 24 marca 2023 r.

  Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się :

  • poprzez osobiste złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
  • wyłącznie w biurze przedszkola w godzinach: we wtorki, środy, piątki – 8:00-16:00, w poniedziałki i czwartki –  9:00-17:00.
  • Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się wyłącznie w formie papierowej.

  Ważne terminy:

  • 21.04.2023 r. o godzinie 10:00 – wywieszenie do publicznej wiadomości ( na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola )  list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.
  • W terminie 24.04.2023-05.05.2023 r. do godziny 12:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.
  • Druk Potwierdzenia woli: POTWIERDZENIE WOLI 2023
  • 8 maja 2023 r. o godzinie 15:00 – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola Gminnego w Jabłonnie od 1 września 2023 r.
  • Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętymi – 12 czerwca 2023 r. godzina 17:00

   

  Zgodnie z harmonogramem 24 marca o godzinie 16:00 kończymy rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

   Wszelkie dokumenty złożone po godzinie 16:00 nie będą rozpatrywane.

   

   

   

  Dokumenty do zapoznania się: 

  Rekrutacja do przedszkoli 2023-24 – Ogłoszenie Organu Prowadzącego

  Zarzadzenie 9 2023 rekrutacja – przedszkola 2023 2024 (1)

  Uchwała poz. 2557

  zmiany do Uchwały poz. 13892

  Zarządzenie Dyrektora Rekrutacja 23-24

  Dokumenty do pobrania i wypełnienia: 

  Wniosek rekrutacyjny Przedszkole Gminne w Jabłonnie

  Oświadczenie o wielodzietności

  Oświadczenie o dochodzie

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

  Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do PGJ

   

  Informacje dodatkowe: 

  • Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zgodnie z kolumną 3 w tabeli z Kryterium przyjęć na stronach 4-6 wniosku.
  • Brak potwierdzenia kryterium oznacza nieprzyznanie punktu przez komisję. 
  • Zaświadczenia o zatrudnieniu są ważne 30 dni, w dniu złożenia wniosku będziemy to weryfikować. 
  • Do otrzymania punktów uprawniają wyłącznie rozliczone już PITy – wyłącznie w US Legionowo.
  • Ważne! Pit 11 nie uprawnia do otrzymania punktów. 
  • Podpunkt 13 w tabeli dotyczy rekrutacji w Szkołach Podstawowych.