Rekrutacja 2021/2022

04 lutego, 2021

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie informuje, że  od dnia 8 marca 2021 do dnia 19 marca 2021 r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się :

  1. poprzez osobiste złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w wyszczególnionych dniach oraz godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (harmonogram poniżej);
  2. poprzez włożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów ( w zaklejonej kopercie) do zabezpieczonej skrzyni znajdującej się przed wejściem do przedszkola od ul. Modlińskiej. Wnioski złożone w ten sposób zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną i rodzic/ opiekun prawny  w terminie  do 3 dni od daty złożenia zostanie telefonicznie poinformowany o kompletności wniosku, bądź poproszony o uzupełnienie dokumentacji. Rodzic/ opiekun prawny ma 7 dni od otrzymania telefonu na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających.
  3. poprzez elektroniczne przesłanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w scalonym pliku PDF na adres mailowy rekrutacja@przedszkolejablonna.edu.pl .Komisja rekrutacyjna w terminie do 3 dni od przesłania wniosku poinformuje mailowo o kompletności wniosku, bądź poprosi o uzupełnienie dokumentacji.  Rodzic/ opiekun prawny ma 7 dni od otrzymania maila na uzupełnienie. Po tym terminie komisja nie ma obowiązku przyjęcia dokumentów uzupełniających.

Proszę o zapoznanie się z powyższymi sposobami składania wniosku  i wybranie najodpowiedniejszego dla Państwa.
Proszę również o zabranie ze sobą  własnego długopisu.

Dziękuje za wyrozumiałość

Dokumenty do pobrania w zakładce Rekrutacja 2021/2022: http://przedszkolejablonna.pl/strona/rekrutacja/

                                                                                        Elżbieta Dąbrowska

                                             Dyrektor

                                             Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

Ważne informacje!!!Bal karnawałowy