Rada Rodziców

 • Skład RR

  Prezydium Rady Rodziców na rok 2019/2020 składa się z:

  • PRZEWODNICZĄCA: Małgorzata Rozmus – Norowska
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Małgorzata Pacak
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Waldemar Dziwniel
  • SKARBNIK:Aleksandra Kowalczyk
  • SEKRETARZ: Monika Dubrawska

  SZANOWNI RODZICE!

  INFORMUJEMY, IŻ WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW W ROKU 2019/2020 WYNOSI ODPOWIEDNIO:

  1 DZIECKO W PRZEDSZKOLU – 400ZŁ/ SKŁADKA ROCZNA

  2 DZIECKO W PRZEDSZKOLU – 200ZŁ/SKŁADKA ROCZNA

  3 I KOLEJNE DZIECKO W PRZEDSZKOLU JEST ZWOLNIONE Z OPŁATY

  WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO SKARBNIKÓW GRUP, W FORMIE USTALONEJ PRZEZ DANEGO SKARBNIKA (GOTÓWKA, PRZELEW).
  MOŻLIWOŚĆ WPŁATY JEDNORAZOWO SKŁADKI ROCZNEJ LUB MIESIĘCZNIE.

  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA BĄDŹ CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA Z OPŁAT. W TYM CELU NALEŻY ZŁOŻYĆ PODANIE DO ZARZĄDU RADY RODZICÓW DROGĄ MAILOWĄ, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.09.2019 r.

  ADRES EMAIL:RADA.RODZICOW.JABLONNA@ONET.PL

  Regulamin

  Jeżeli chcesz zapoznać się obowiązującym regulaminem Rady Rodziców kliknij tutaj: REGULAMIN RADY RODZICOW

  Kontakt

  Jeżeli chcesz skontaktować się z Prezydium Rady Rodziców wyślij e-maila na adres: rada.rodzicow.jablonna@onet.pl Poczta Rady Rodziców odczytywana jest przynajmniej raz w tygodniu. Zapraszamy do kontaktu!