Rada Rodziców

 • Skład RR

  Prezydium Rady Rodziców na rok 2018/2019 składa się z:

  • PRZEWODNICZĄCA: Małgorzata Rozmus – Norowska
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Małgorzata Pacak
  • SKARBNIK: Justyna Dziekońska 
  • SEKRETARZ: Iwona Rasińska 
  • CZŁONEK ZARZĄDU: Joanna Pilarska 

  SZANOWNI RODZICE!

  INFORMUJEMY, IŻ WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW W ROKU 2018/2019 WYNOSI ODPOWIEDNIO:

  1 DZIECKO W PRZEDSZKOLU – 400ZŁ/ SKŁADKA ROCZNA

  2 DZIECKO W PRZEDSZKOLU – 200ZŁ/SKŁADKA ROCZNA

  3 I KOLEJNE DZIECKO W PRZEDSZKOLU JEST ZWOLNIONE Z OPŁATY

  WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO SKARBNIKÓW GRUP, W FORMIE USTALONEJ PRZEZ DANEGO SKARBNIKA (GOTÓWKA, PRZELEW).
  MOŻLIWOŚĆ WPŁATY JEDNORAZOWO SKŁADKI ROCZNEJ LUB MIESIĘCZNIE.

  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA BĄDŹ CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA Z OPŁAT. W TYM CELU NALEŻY ZŁOŻYĆ PODANIE DO ZARZĄDU RADY RODZICÓW DROGĄ MAILOWĄ, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.10.2018. ADRES EMAIL
  RADA.RODZICOW.JABLONNA@ONET.PL

  Regulamin

  Jeżeli chcesz zapoznać się obowiązującym regulaminem Rady Rodziców kliknij tutaj: REGULAMIN RADY RODZICOW

  Kontakt

  Jeżeli chcesz skontaktować się z Prezydium Rady Rodziców wyślij e-maila na adres: rada.rodzicow.jablonna@onet.pl Poczta Rady Rodziców odczytywana jest przynajmniej raz w tygodniu. Zapraszamy do kontaktu!

  Fundusze

  Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Jeżeli chcesz przekazać RR dobrowolną kwotę pieniędzy pobierz formularz z danymi do przelewu: 73 8013 1016 3002 0017 3414 0001 Bank Spółdzielczy w Legionowie, Oddział Jabłonna.