"Pszczółki i Biedronki po kursie pierwszej pomocy"

15 marca, 2017

15 marca grupę „Pszczółki” oraz „Biedronki” odwiedziło Pogotowie Ratunkowe „Falck Medycyna”. Pielęgniarka p. Krystyna Kaczorowska w bardzo ciekawy i praktyczny sposób opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Zademonstrowała różne urządzenia i przybory ratujące ludziom życie oraz zaprezentowała sposoby udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki bardzo chętnie brały udział w zajęciach, zarówno jako osoby udzielające pierwszej pomocy jak i poszkodowani. Tradycyjnie jednak największą atrakcją było zwiedzanie karetki pogotowia i oglądanie urządzeń znajdujących się w środku.:) Dzisiejsza wizyta na pewno pozostanie długo w pamięci przedszkolaków. Bardzo dziękujemy panu Januszowi Kochanowskiemu- dziadkowi Klaudii z grupy Pszczółki za zorganizowanie tego spotkania jak również pani Krystynie Kaczorowskiej za przeprowadzenie tak cennych i ciekawych zajęć.

„Wiosenne Warsztaty”Konkurs recytatorski