Myszki

 • MARZEC w Myszkach

  Aktualności:

  • 01.03.23- wizyta w bibliotece
  • 08.03.23- Warsztaty Pierwsza Pomoc
  • 10.03.23 – wycieczka na spektakl do teatru WAM
  • 23.03.23- Dzień Gofra u Myszek
  • 24.03.23- Teatr Koliberek „Gdy Świat budzi się ze snu”
  • 30.03.23- Dzień Kanady

  Cele:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe
  • Wzbogacanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych
  • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na materiale konkretnym.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
  • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy ruchowe do piosenki
  • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi wybranych kwiatów.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat pracy ogrodnika
  • Wzbogacanie wiedzy na temat sadzenia kwiatów poprzez wspólne prace ogrodnicze.
  •  Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 10, rozwijanie umiejętności wykonywania prostych działań matematycznych.
  • Wzbogacanie doświadczeń dzieci poprzez zabawy badawcze z wykorzystaniem lup oraz własne obserwacje.
  • Rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy 

  Fotorelacja z lutego w Myszkach:

 • Luty w Myszkach

  Aktualności:

  • 02.2023- Wycieczka Kino Helios ” Kot w butach- ostatnie życzenie”
  • 02.2023 – Warsztaty z pierwszej pomocy
  • 02.2023- Bal Karnawałowy
  • 02.2023- Walentynki u Myszek 🙂
  • 02.2023 – Seans filmowy u Myszek w ramach tygodniowego tematu zajęć

   

  Cele na Luty:

  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
  • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu miejskiego,
  • Integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.
  • Rozwijanie orientacji przestrzennej 
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia pojęć na podstawie definicji, rozwijanie syntezy i analizy słuchowej.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci, doskonalenie sprawności manualnej podczas naklejania drobnych elementów.
  • Rozwijanie umiejętności budowania poprawnej logicznie i gramatycznie odpowiedzi na pytanie.
  • Doskonalenie pamięci słuchowej podczas nauki słów i melodii piosenki, rozwijanie percepcji słuchowej.
  • Poszerzanie słownictwa, wzbogacanie wiedzy na temat sportów uprawianych zimą.
  • Rozwijanie umiejętności układania i kontynuowania rytmu.
  • Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.
  • Wzbogacanie informacji na temat kina, rodzajów filmów.
  • Rozwijanie kreatywności poprzez wymyślanie tytułu filmu na podstawie opisu lub ilustracji.
  • Rozwijanie umiejętności układania i rozwiązywania prostych działań matematycznych.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat zawodu archeologa.
  • Wzbogacanie doświadczeń sensorycznych poprzez zabawy w piasku.

  Fotorelacja ze stycznia w Myszkach:

 • Styczeń w Myszkach

  Aktualności:

  • Dzień Babci i Dziadka 
  • Wycieczka do Wielkiej Fabryki Elfów – 10.01.2023
  • Koncert Disney-a w MOK w Legionowie – 27.01.2023

  Cele na styczeń:

  • Rozwijanie mowy poprzez tworzenie poprawnych wypowiedzi na zadane pytania przez nauczyciela.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania, grupowania elementów.
  • Rozwijanie koordynacji słuchowo ruchowej, 
  • Rozwijanie reakcji na ustalony sygnał.
  • Rozwijanie umiejętności manualnych podczas malowania farbami.
  • Usprawnianie koncentracji uwagi oraz spostrzegania.
  • Utrwalenie poznanych dni tygodnia, pór roku, miesięcy, dostrzeganie cykliczności dni tygodnia.
  • Doskonalenie współpracy w zespole.
  • Czerpanie satysfakcji z podjętych działań.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat różnych rodzajów zegarów.
  • Rozwijanie umiejętności poprawnego wymawiania wyrazów dźwiękonaśladowczych.
  • Rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez wymyślanie i opisywanie przedmiotów
  • Rozwijanie umiejętności komponowania z figur geometrycznych

  Fotorelacja z grudnia w Myszkach:

 • Grudzień w Myszkach

  Aktualności:

  • 06.12 – Mikołajki w przedszkolu
  • 15.12 – Jasełka u Myszek

  Cele na grudzień:

  • Rozwijanie ciekawości związanej z tradycjami świątecznymi.
  • Rozwijanie umiejętności językowych, słowotwórczych.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania przyśpiewki z gestykulacją.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat śniegu.
  • Zachęcanie do eksperymentowania.
  • Wzbogacanie doświadczeń poprzez udział w przedstawieniu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych.

   

 • Listopad w Myszkach

  Aktualności:

  • 10.10 – Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości
  • 18.10 – Teatrzyk Koliberek „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
  • 25.10- Dzień Pluszowego Misia
  • 31.10 – Andrzejki

  Cele na listopad:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat pokrewieństwa między członkami rodziny.
  • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na forum grupy.
  • Rozwijanie pamięci i uwagi poprzez naukę tekstu piosenki.
  • Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.
  • Wzbogacanie wiedzy odnośnie miejscowości Jabłonna.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat Polski.
  • Kształtowanie umiejętności wskazywania podanych miejsc na mapie.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat sławnych Polaków.
  • Budzenie świadomości ekologicznej oraz zapoznanie ze sposobami oszczędzania energii elektrycznej.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat prądu, urządzeń elektrycznych, ich zastosowania oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Październik w Myszkach

  Aktualności:

  • 10.10 – Wizyta na Komendzie Policji w Jabłonnie
  • 13.10 – Wizyta w ZUS-ie w Legionowie
  • 14.10– Dzień Edukacji Narodowej
  • 17.10 – TEATR TAK – ” O pchle, co manier nie miała”
  • 25.10 – Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
  • 30.10– Dzień Dyni

  Cele na październik:

  • Rozwijanie sprawności poprzez zabawy ruchowe przy muzyce
  • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez przybliżenie zawodu lekarza
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układania obrazków we właściwej kolejności
  • Rozwijanie pamięci poprzez naukę tekstu piosenki
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zabawy manipulacyjne
  • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
  • Rozwijanie mowy, utrwalenie sposobów przygotowania owoców i warzyw na zimę
  • Zapoznanie ze sposobami zdrowego odżywiania
  • Kształtowanie umiejętności tworzenia pojęć na podstawie podanej definicji
  • Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi na forum grupy
  • Wzbogacanie wiedzy na temat powietrza
  • Rozwijanie świadomości dokarmiania ptaków poprzez nasypanie ziarenek do karmników na terenie przedszkola
  • Zapoznanie z zawodem leśniczego
  • Wzbogacanie wiedzy na temat właściwości fizycznych gliny i piasku, przykładów produktów otrzymywanych z gliny i z piasku
  • Wzbogacanie wiedzy na temat różnych rodzajów młynów napędzanych wiatrem, elektrycznych, wodnych
  • Przedstawienie właściwości zdrowotnych produktów mlecznych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania tych produktów, wprowadzenie pojęcia nabiał
 • Wrzesień w Myszkach

  Aktualności :

  • 07.09 – zebranie z rodzicami
  • 15.09 – Dzień Kropki
  • 20.09 – Dzień Przedszkolaka
  • 28.09- Dzień Jabłka
  • 30.09 – Dzień Chłopaka

  Cele na wrzesień:

  • Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę
  • Wyznaczanie własnej przestrzeni dzieci, rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego imienia
  • Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń
  • Rozwijanie sprawności fizycznej
  • Rozwijanie aparatu mowy
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych
  • Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
  • Rozwijanie rozumienia wieloznaczności słowa