Myszki

 • Grudzień w Myszkach

  Aktualności:

  • 06.12 – Mikołajki w przedszkolu
  • 15.12 – Jasełka u Myszek

  Cele na grudzień:

  • Rozwijanie ciekawości związanej z tradycjami świątecznymi.
  • Rozwijanie umiejętności językowych, słowotwórczych.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania przyśpiewki z gestykulacją.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat śniegu.
  • Zachęcanie do eksperymentowania.
  • Wzbogacanie doświadczeń poprzez udział w przedstawieniu.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych.

   

 • Listopad w Myszkach

  Aktualności:

  • 10.10 – Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości
  • 18.10 – Teatrzyk Koliberek „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
  • 25.10- Dzień Pluszowego Misia
  • 31.10 – Andrzejki

  Cele na listopad:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat pokrewieństwa między członkami rodziny.
  • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na forum grupy.
  • Rozwijanie pamięci i uwagi poprzez naukę tekstu piosenki.
  • Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.
  • Wzbogacanie wiedzy odnośnie miejscowości Jabłonna.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat Polski.
  • Kształtowanie umiejętności wskazywania podanych miejsc na mapie.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat sławnych Polaków.
  • Budzenie świadomości ekologicznej oraz zapoznanie ze sposobami oszczędzania energii elektrycznej.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat prądu, urządzeń elektrycznych, ich zastosowania oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Październik w Myszkach

  Aktualności:

  • 10.10 – Wizyta na Komendzie Policji w Jabłonnie
  • 13.10 – Wizyta w ZUS-ie w Legionowie
  • 14.10– Dzień Edukacji Narodowej
  • 17.10 – TEATR TAK – ” O pchle, co manier nie miała”
  • 25.10 – Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
  • 30.10– Dzień Dyni

  Cele na październik:

  • Rozwijanie sprawności poprzez zabawy ruchowe przy muzyce
  • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez przybliżenie zawodu lekarza
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układania obrazków we właściwej kolejności
  • Rozwijanie pamięci poprzez naukę tekstu piosenki
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zabawy manipulacyjne
  • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
  • Rozwijanie mowy, utrwalenie sposobów przygotowania owoców i warzyw na zimę
  • Zapoznanie ze sposobami zdrowego odżywiania
  • Kształtowanie umiejętności tworzenia pojęć na podstawie podanej definicji
  • Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi na forum grupy
  • Wzbogacanie wiedzy na temat powietrza
  • Rozwijanie świadomości dokarmiania ptaków poprzez nasypanie ziarenek do karmników na terenie przedszkola
  • Zapoznanie z zawodem leśniczego
  • Wzbogacanie wiedzy na temat właściwości fizycznych gliny i piasku, przykładów produktów otrzymywanych z gliny i z piasku
  • Wzbogacanie wiedzy na temat różnych rodzajów młynów napędzanych wiatrem, elektrycznych, wodnych
  • Przedstawienie właściwości zdrowotnych produktów mlecznych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania tych produktów, wprowadzenie pojęcia nabiał
 • Wrzesień w Myszkach

  Aktualności :

  • 07.09 – zebranie z rodzicami
  • 15.09 – Dzień Kropki
  • 20.09 – Dzień Przedszkolaka
  • 28.09- Dzień Jabłka
  • 30.09 – Dzień Chłopaka

  Cele na wrzesień:

  • Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę
  • Wyznaczanie własnej przestrzeni dzieci, rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego imienia
  • Rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń
  • Rozwijanie sprawności fizycznej
  • Rozwijanie aparatu mowy
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych
  • Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
  • Rozwijanie rozumienia wieloznaczności słowa