Liski

 • Kwiecień u Lisków

  Aktualności:

  • 05.04.2023 Poszukiwania Wielkanocnego Zajączka- gra terenowa
  • 18.04.2023 Kino sferyczne
  • 19.04.2023 Warsztaty Pierwsza Pomoc

  Cele dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień:

  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
  • Zapoznanie z zapisem liter: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter.
  • Rozwijanie ciekawości przyrodniczej.
  • Usprawnianie motoryki małej.
  • Rozwijanie ciekawości badawczej podczas wykonywania eksperymentu.
  • Utrwalenie poznanych liczb.
  • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.

  Fotorelacja marzec

  Marzec u Lisków

  Aktualności:

  • 01.03.2023 Dzień bezpiecznego Internetu
  • 08.03.2023 Warsztaty Pierwsza Pomoc
  • 10.03.2023 Wycieczka Teatr WAM – „Zookołaświata”
  • 21.03.2023 Pierwszy Dzień Wiosny
  • 24.03.2023 Teatr Koliberek „Gdy świat budzi się ze snu” 
  • 30.03.2023 Dzień Kraju Anglojęzycznego

  Cele dydaktyczno– wychowawcze na marzec:

  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
  • Zapoznanie z zapisem liter: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter.
  • Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie i jej znaczeniem w przyrodzie.
  • Rozwijanie ciekawości przyrodniczej.
  • Usprawnianie motoryki małej.
  • Rozwijanie ciekawości badawczej podczas wykonywania eksperymentu.
  • Rozwijanie umiejętności nazywania zjawisk atmosferycznych np. deszcz, deszczyk, mżawka.
  • Utrwalenie poznanych liczb.
  • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.

  Fotorelacja luty:

  Luty u Lisków

  Aktualności:

  • 08.02.2023 Warsztaty Pierwsza Pomoc
  • 10.02.2023 Bal Karnawałowy

  Cele dydaktyczno– wychowawcze na luty:

  • Wzbogacanie u dzieci wiedzy o wybranych zawodach.
  • Rozwijanie u dzieci koordynacji słuchowo – ruchowej.
  • Dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych.
  • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności.
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi.
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, poznawania zapisu cyfrowego liczby 10.
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach.
  • Zapoznanie z wybraną akcją społeczną, popularyzowanie czytelnictwa .
  • Poznanie wybranych form teatralnych; teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, paluszkowy – pacynki i kukiełki, pantomima.
  • Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze.
  • Zapoznanie dzieci ze znakiem dodawania, odejmowania.

            Fotorelacja styczeń:

  Styczeń u Lisków

  Aktualności:

  • 09.01.2023 Wycieczka- przedstawienie „Pinokio”
  • 11.01.2023 Warsztaty Pierwsza Pomoc 
  • 19.01.2023 Przegląd kolęd i pastorałek w Chotomowie
  • 27.01.2023 Koncert Disneya
  • 31.01.2023 Dzień Babci i Dziadka

  Cele dydaktyczno– wychowawcze na styczeń:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych.
  • Zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, próby odczytywania godziny na zegarze.
  • Wyrabianie poczucia rytmu podczas zabaw z piosenką.
  • Doskonalenie umiejętności układania rytmów.
  • Zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy.
  • Doskonalenie koncentracji uwagi podczas zabaw badawczych.

  Fotorelacja grudzień:

  Grudzień u Lisków

  Aktualności:

  07.12.2022 Przedstawienie Teatr Koliberek

  14.12.2022 Spotkanie bożonarodzeniowe – Jasełka

  14.12.2022 Warsztaty Pierwsza Pomoc

  Cele dydaktyczne grudzień:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
  • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  • Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych.
  • Zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, próby odczytywania godziny na zegarze.
  • Wyrabianie poczucia rytmu podczas zabaw z piosenką.
  • Doskonalenie umiejętności układania rytmów.
  • Propagowanie tradycji świątecznych.

  Fotorelacja listopad

  Listopad u Lisków:

  Aktualności:

  03.11.2022 Wycieczka do siedziby LOT

  10.11.2022 Recital Pieśni Patriotycznych

  15.11.2022 Warsztaty IPN

  17.11.2022 Teatrzyk Koliberek „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”

  22.11.2022 Warsztaty Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

  Cele dydaktyczne listopad:

  • wzbogacenie wiedzy o swojej rodzinie;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • koordynacja słuchowo – ruchowej;
  • rozwijanie słuchu fonematycznego;
  • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
  • wykonywanie prac plastycznych techniką mieszaną.

  Fotorelacja październik

  Październik u Lisków:

  Aktualności:

  13.10.2022 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  17.10.2022 Teatrzyk TAK „O pchle, co manier nie miała”

  20.10.2022 Wycieczka Stajnia Pasja

  Cele dydaktyczne na październik:

  • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania;
  • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej;
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych;
  • poszerzanie słownictwa;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych;
  • poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
  • zapoznanie z wybranymi literami
  • zapoznanie z wybranymi liczbami.

  Fotorelacja wrzesień

  Wrzesień u Lisków:

  Aktualności:

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych;
  • poznawanie zasad bezpieczeństwa;
  • reagowanie na ustalony sygnał;
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • rozwijanie sprawności fizycznej;
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
  • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.