Liski

 • Listopad u Lisków

  AKTUALNOŚCI:

  • Poniedziałki i środy – zajęcia z języka angielskiego
  • Piątki  – rytmika
  • Teatr Koliberek „Słodki las”
  • Przegląd pieśni Patriotycznych
  • Teatr Baniek Mydlanych
  • „Dzień Misia ”
  • Koncert „Patriotyczna piosenka przedszkolaka”

   

  CELE NA LISTOPAD :

  • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, sławne postacie;
  • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
  • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
  • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie najważniejszych zabytków, miejsc w swojej miejscowości;
  • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat;
  • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, właściwe stosowanie określeń dużo, mało oraz określających położenie przedmiotów nad, pod, za, na. Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkąt. Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur;
  •  rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
  • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie;
  • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji;
  • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
  • rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

  FOTORELACJA Z PAŻDZIERNIKA 

 • Październik u Lisków

  Aktualności:

  • Wtorek i czwartek– zajęcia języka angielskiego odbywają się w  a rytmika w 
  • piątki- rytmika
  • 10 Koncert Papaja Kids ,,Czy każdy zwierzak śpiewać p0trafi?’’.
  • Spektakl IPN ,,Historia Misia Wojtka”.
  • 10 Teatr Baniek Mydlanych – Maja Chorzępa.
  • 10 Dzień Edukacji Narodowej..
  • 10Mali Einsteini ,,Dlaczego pada deszcz”.
  •  

  Cele na październik:

  • Rozwijanie umiejętności społecznych
  • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
  • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
  • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.
  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie trzech, porównywanie liczebności zbiorów.
  • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności.
  • Utrwalanie nazw warzyw i owocy.
  • Zdobywanie informacji na temat przygotowywania się zwierząt do zimy.

  FOTORELACJA Z WRZEŚNIA 

 • Wrzesień u Lisków:

  Aktualności:

  • Wtorek i czwartek– zajęcia języka angielskiego odbywają się w  a rytmika w 
  • piątki- rytmika
  • 09.2023 r. – zebranie z rodzicami
  • 09.2023 r. – Dzień kropki
  • 09.2023 r. – Dzień przedszkolaka
  • 09.2023 r. – Dzień jabłka
  • 09.2023 r. – Dzień chłopca 

  Cele na wrzesień:

  • Rozwijanie umiejętności społecznych.• Niwelowanie lęku związanego z nowym otoczeniem.
  • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
  • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
  • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.