Liski

 • Grudzień u Lisków

  Aktualności:

  07.12.2022 Przedstawienie Teatr Koliberek

  14.12.2022 Spotkanie bożonarodzeniowe – Jasełka

  14.12.2022 Warsztaty Pierwsza Pomoc

  Cele dydaktyczne grudzień:

  Fotorelacja listopad

  Listopad u Lisków:

  Aktualności:

  03.11.2022 Wycieczka do siedziby LOT

  10.11.2022 Recital Pieśni Patriotycznych

  15.11.2022 Warsztaty Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

  17.11.2022 Teatrzyk Koliberek „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”

  Cele dydaktyczne listopad:

  • wzbogacenie wiedzy o swojej rodzinie;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • koordynacja słuchowo – ruchowej;
  • rozwijanie słuchu fonematycznego;
  • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
  • wykonywanie prac plastycznych techniką mieszaną.

  Fotorelacja październik

  Październik u Lisków:

  Aktualności:

  13.10.2022 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  17.10.2022 Teatrzyk TAK „O pchle, co manier nie miała”

  20.10.2022 Wycieczka Stajnia Pasja

  Cele dydaktyczne na październik:

  • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania;
  • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej;
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych;
  • poszerzanie słownictwa;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych;
  • poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
  • zapoznanie z wybranymi literami
  • zapoznanie z wybranymi liczbami.

  Fotorelacja wrzesień

  Wrzesień u Lisków:

  Aktualności:

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych;
  • poznawanie zasad bezpieczeństwa;
  • reagowanie na ustalony sygnał;
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • rozwijanie sprawności fizycznej;
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
  • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.