Kubusiowi Przyjaciele Natury to MY!

07 lipca, 2015

Nasze przedszkole wzięło udział w programie „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który ma na celu kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczający je świat oraz budowanie szacunku do świata zwierząt i roślin. W ramach realizacji programu zostały zrealizowane: „Dzień Kubusiowych Przyjaciół Natury” podczas którego dzieci zostały zapoznane z tematyką dbania o naszą planetę, jak powinny się zachowywać, aby jak najdłużej służyła ona ludziom. Obchodziliśmy Dzień Marchewki którego celem było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako darów natury na przykładzie marchewki. 30 kwietnia dzieci ze wszystkich grup poznały pojęcie recyklingu, uczyły się rozpoznawać materiał z jakiego zrobiony jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów. Grupa „ Biedronki” tego dnia przygotowała dla całego przedszkola krótki występ dotyczący ochrony środowiska. 12 maja dzieci brały udział w zajęciach „Owoce, soki i warzywa, kto je i pije, ten zdrowie wygrywa”. Celem tych zajęć było poznanie podstawowych informacji o warzywach i owocach, ich rodzajach i występowaniu oraz kształtowanie właściwych postaw żywieniowych. Tematyka uwrażliwiła również dzieci na konieczność codziennego spożywania warzyw i owoców w pięciu porcjach w ciągu dnia. Dzięki realizacji niniejszego programu przedszkole otrzymało certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.