Żabki

 • Listopad w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 04.11.2022r. – Dzień Postaci z Bajek
  • 10.11.2022r. – Recital Pieśni Patriotycznych w wykonaniu starszaków
  • 15.11.2022r. – Warsztaty Natur – art “Kto zasypia, kto gromadzi – komu jesień dobrze radzi..”
  • 18.11.2022r. – Przedstawienie teatralne pt. ,,Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
  • 22.11.2022r. – Dzień Kredki
  • 25.11.2022r. – Dzień Pluszowego Misia

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie myślenia i spostrzegawczości podczas zabaw z zagadkami.
  • Uwrażliwienie na piękno ojczystego kraju.
  • Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych.
  • Rozbudzanie ciekawości o Polsce podczas zabaw przy mapie.
  • Uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na kolor i wielkość.
  • Rozwijanie umiejętności wystukiwania rytmów.
  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o niedźwiedziach.
  • Rozwijanie umiejętność współpracy z rówieśnikami.
  • Stwarzanie warunków do czerpania radości podczas wspólnej zabawy.
  • Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika.
  • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń technologii informacyjnej.
 • Październik w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 17.10.2022r. – przedstawienie teatralne pt. ,, O pchle, co manier nie miała” 

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody.
  • Kształtowanie postawy bycia widzem.
  • Rozwijanie wyobraźni podczas działań plastycznych.
  • Uwrażliwienie percepcji słuchowej.
  • Stymulowanie zmysłu dotyku.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
  • Wzbogacenie słownictwa o nazwy warzyw i ich cech charakterystyczne.
  • Poszerzanie doświadczeń proekologicznych podczas tworzenia instrumentów ze śmieci.
  • Tworzenie warunków do eksperymentowania i poznania właściwości wody.
 • Wrzesień w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 15.09.2022r. – Dzień Kropki
  • 20.09.2022r.- Dzień Przedszkolaka
  • 30.09.2022r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery sprzyjającej adaptacji.
  • Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po budynku.
  • Zapoznanie z umowami obowiązującymi w przedszkolu.
  • Wdrażanie do utrzymywania porządku w sali po skończonej zabawie.
  • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niebezpiecznych zachowań.
  • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni podczas wycieczek i spacerów.
  • Stwarzanie warunków do wspólnych zabaw z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem.
  • Kształtowanie umiejętność wypowiadania się na forum grupy.