Żabki

 • Marzec w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 02.03.2023- Wycieczka do Centrum Kreatywnej Zabawy KIDDOS w Hotelu Warszawianka.
  • 13-17.03.2023 – Realizowane będą zajęcia z Projektu ,,Tydzień bajek polskich”.
  • 14.03.2023 – Warsztaty Natur – art “ Wiosna budzi nas do życia – zwiastuny”.
  • 24.03.2023 – Przedstawienie teatralne pt. ,,Gdy świat budzi się ze snu” Teatru Koliberek.

  Cele dydaktyczne na marzec:

  • Wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów.
  • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
  • Stwarzanie warunków do sensorycznego odkrywania i poszukiwania.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określoną cechę.
  • Poznanie Reksia, Kota Filemona, Bolka i Lolka, Pomysłowego Dobromira bohaterów polskich bajek animowanych.
  • Uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach.
  • Stwarzanie warunków do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.
  • Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych występujących w pogodzie wiosną.
  • Rozwijanie motoryki dużej i małej.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

  Fotorelacja z lutego:

 • Luty w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 10.02.2023- Bal karnawałowy
  • 27.02.2023 – Przedstawienie w wykonaniu dzieci z grypy Rybki z okazji Dnia Internetu

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Poszerzenie zasobu słownictwa o pojęcie karnawał.
  • Rozwijanie umiejętności prezentowania postaci za pomocną ruchu, gestu, mimiki.
  • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi w oparciu o ilustrację.
  • Stwarzanie warunków do realizowania własnych pomysłów twórczych.
  • Kształtowanie zapamiętywania tekstu i melodii piosenki.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania.
  • Rozwijanie sprawności dłoni i palców podczas zabawy gniotkami.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie podczas zmieniających się pór roku.
  • Kształtowanie szacunku, tolerancji, akceptacji wobec ludzi różnych kultur.

  Fotorelacja ze stycznia

 • Styczeń w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 10.01.2023r.- Warsztaty Natur – art “ Czy to futro czy to włosy, czapki ciepłe trzeba nosić..”
  • 25.01.2023r. o godzinie 16.00 występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Rozwijanie naturalnej ekspresji ruchowej.
  • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania tekstu i melodii piosenki.
  • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt.
  • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń kulinarnych.
  • Rozwijanie umiejętności stosowania właściwych określeń czasowych: najpierw, potem.
  • Wdrażanie postawy szacunku do pamiątek rodzinnych.
  • Kształtowanie umiejętności opisywania cech zimowego krajobrazu.
  • Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
  • Stwarzanie warunków do prezentowania swoich umiejętności taneczno – wokalnych.
  • Kształtowanie umiejętności porównywania długości za pomocą pojęć krótszy, dłuższy.

  Fotorelacja z grudnia

 • Grudzień w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 01.12.2022r. o godz. 15.30 warsztaty świąteczne z Rodzicami (ubieranie choinki)
  • 07.12.2022r. – Przestawienie teatralne o tematyce świątecznej
  • 13.12.2022r. – Warsztaty Natur – art “Białe futra, białe płatki śniegu – o kamuflażu i nie tylko..”
  • 15.12.2022r. – Występ Świąteczny dla społeczności przedszkola
  • 16.12.2022r. – Występ Świąteczny dla Rodziców o godzinie 16.00

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Wzbogacenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja.
  • Rozwijanie pamięci poprzez naukę słów piosenki.
  • Kształtowanie umiejętności odgrywania ról.
  • Stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi.
  • Rozwijanie w dzieciach empatii wobec drugiego człowieka.
  • Stwarzanie warunków do prezentowania umiejętności aktorski przed publicznością.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji tworzenia szopki bożonarodzeniowej.
  • Rozwijanie wyobraźni podczas działań plastycznych.
  • Poznanie tradycji witania Nowego Roku.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania.

  Fotorelacja z listopada

 • Listopad w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 04.11.2022r. – Dzień Postaci z Bajek
  • 10.11.2022r. – Recital Pieśni Patriotycznych w wykonaniu starszaków
  • 15.11.2022r. – Warsztaty Natur – art “Kto zasypia, kto gromadzi – komu jesień dobrze radzi..”
  • 18.11.2022r. – Przedstawienie teatralne pt. ,,Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”
  • 22.11.2022r. – Dzień Kredki
  • 25.11.2022r. – Dzień Pluszowego Misia

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie myślenia i spostrzegawczości podczas zabaw z zagadkami.
  • Uwrażliwienie na piękno ojczystego kraju.
  • Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych.
  • Rozbudzanie ciekawości o Polsce podczas zabaw przy mapie.
  • Uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na kolor i wielkość.
  • Rozwijanie umiejętności wystukiwania rytmów.
  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o niedźwiedziach.
  • Rozwijanie umiejętność współpracy z rówieśnikami.
  • Stwarzanie warunków do czerpania radości podczas wspólnej zabawy.
  • Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika.
  • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń technologii informacyjnej.

  Fotorelacja z października

 • Październik w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 17.10.2022r. – przedstawienie teatralne pt. ,, O pchle, co manier nie miała” 

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody.
  • Kształtowanie postawy bycia widzem.
  • Rozwijanie wyobraźni podczas działań plastycznych.
  • Uwrażliwienie percepcji słuchowej.
  • Stymulowanie zmysłu dotyku.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
  • Wzbogacenie słownictwa o nazwy warzyw i ich cech charakterystyczne.
  • Poszerzanie doświadczeń proekologicznych podczas tworzenia instrumentów ze śmieci.
  • Tworzenie warunków do eksperymentowania i poznania właściwości wody.

  Fotorelacja z września

 • Wrzesień w Żabkach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 15.09.2022r. – Dzień Kropki
  • 20.09.2022r.- Dzień Przedszkolaka
  • 30.09.2022r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery sprzyjającej adaptacji.
  • Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po budynku.
  • Zapoznanie z umowami obowiązującymi w przedszkolu.
  • Wdrażanie do utrzymywania porządku w sali po skończonej zabawie.
  • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niebezpiecznych zachowań.
  • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni podczas wycieczek i spacerów.
  • Stwarzanie warunków do wspólnych zabaw z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem.
  • Kształtowanie umiejętność wypowiadania się na forum grupy.