Jeżyki

 • Marzec w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i czw. – j. angielski
  • 16.03.2023 -Dzień Pandy
  • 22.03.2023 -Światowy Dzień Wody
  • 27.03.2022 -Międzynarodowy Dzień Teatru

  Cele dydaktyczne na marzec 2023r:

  • Założenie kalendarza pogody.
  • Zapoznanie z pracą meteorologa.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie sprawności manualnej.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
  • Kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej.
  • Wyrabianie umiejętności reagowanie na dźwięk poprzez ruch.
  • Uczenie szacunku do zwierząt i roślin.
  • Dostarczanie możliwości eksperymentowania.
  • Rozwijanie wrażliwości dotykowej.

  Fotorelacja z lutego:

  Luty w Jeżykach

  Aktualności:

  • poniedziałek i czwartek zajęcia języka angielskiego
  • 10.02.2023- Bal karnawałowy
  • 27.02.2023 – Przedstawienie w wykonaniu dzieci z grypy Rybki z okazji Dnia Internetu

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Wdrażanie do właściwego i bezpiecznego korzystania z nożyczek.
  • Uświadomienie  znaczenia bezpiecznych zabaw zimą.
  • Rozwijanie umiejętności prawidłowej reakcji na sygnał.
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczanie w zakresie trzech oraz w większym zgodnie z możliwościami dzieci.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego utworu.
  • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
  • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności współdziałania w parach.
  • Utrwalenie poprawnego używania liczebników porządkowych.
  • Kształtowanie umiejętności układania rytmów.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
  • Rozpoznawanie lądów i wody oraz dwóch biegunów zima (Północny i Południowy).
  • Wzbogacanie słownika dzieci.
  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na dalekiej Północy.
  • Kształtowanie umiejętności wykonywania wniosków i rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
  • Stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności.
  • Budzenie zainteresowań literaturą dziecięcą.
  • Pobudzanie wyobraźni dziecięcej.

  Fotorelacja ze stycznia:

  Styczeń w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon i czw. – j. angielski
  • 17. 01.2023r. –  Światowy Dzień Pizzy
  • 26.01.2023r.- Dzień Babci i Dziadka

  Cele dydaktyczne na styczeń 2023r:

  • Poznanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku.
  • Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa.
  • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu.
  • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania.
  • Rozwijanie mowy i myślenia.
  • Rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt.
  • Wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej.
  • Uczenie sprawiania radości innym.

  Fotorelacja z grudnia:

  Grudzień w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i czw. – j. angielski
  • 02.12.2022r. – Ubieramy choinkę
  • 07.12.2022r. – Przedstawienie teatralne i wręczenie prezentów przez Mikołaja
  • 07.12.2022r.- Świąteczna sesja fotograficzna
  • 13.12.2022r. – Warsztaty Natur – art “Białe futra, białe płatki śniegu – o kamuflażu i nie tylko..”
  • 14.12.2022r. – Świąteczny występ Jeżyków

  Cele dydaktyczne na grudzień: 

  • Rozwijanie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem.
  • Poznanie tradycji związanych ze stołem wigilijnym.
  • Kształtowanie umiejętności wokalnych dzieci.
  • Tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery.
  • Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
  • Rozwijanie myślenia logicznego podczas układania historyjki obrazkowej.
  • Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym – rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy.
  • Kształtowanie empatii wobec zwierząt oraz na ich potrzeby.

  Fotorelacja z listopada:

  Listopad w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i czw. – j. angielski
  • 10.11.2022r.-  Dzień Patriotyczny
  • 15.11.2022r.- Warsztaty przyrodnicze „Kto zasypia, kto gromadzi, komu jesień dobrze radzi”
  • 18.11.2022r.-Przedstawienie Teatru Koliberek „Jak pradziadek Lech, upiekł pierwszy chleb”
  • 22.11.2022r- Dzień Kredki
  • 25 .11.2022r.- Dzień  Pluszowego Misia
  • 30.11.2022r.- Andrzejki

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Budzenie tożsamości narodowej.
  • Rozwijanie koordynacjo słuchowo-ruchowej.
  • Kształcenie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej.
  • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na treściach przekazywanych przez nauczyciela.
  • Rozwijanie mowy i słownictwa.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
  • Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
  • Rozwijanie umiejętności manualnych.

  Fotorelacja z października:

  Październik w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i czw. – j. angielski
  • 07.10.2022r.- Światowy Dzień Uśmiechu

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców oraz picia wody.
  • Zapoznanie z zawodem lekarza.
  • Poznanie nowych technik plastycznych.
  • Integrowanie grupy, uczenie zwracania się do siebie po imieniu.
  • Rozwijanie umiejętności reagowania odpowiednim ruchem na treść utworu.
  • Rozwijanie spostrzegania wzrokowo-ruchowego.
  • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.
  • Poznanie przedstawicieli zawodów i ich atrybutów.
  • Zachęcanie dzieci do śpiewania piosenek.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów podstawowych.
  • Wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki.
  • Zwrócenie uwagi na znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych.

  Fotorelacja z września:

  Wrzesień w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i czw.- j. angielski
  • 15.09.2022r. – Dzień Kropki
  • 20.09.2022r.- Dzień Przedszkolaka
  • 30.09.2022r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy.
  • Integracja grupy.
  • Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania znaczków, określanie ich przeznaczenia.
  • Ustalenie i omówienie wspólnych zasad grupowych.
  • Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczych.
  • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze.
  • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał podczas zabawy.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich oraz wypowiadania się na ich temat.