Jeżyki

 • Wrzesień w Jeżykach

  Aktualności:

  • pon. i śr.- j. angielski
  • pt.- rytmika
  • 11.09.23r.- Dzień pierwszej Pomocy
  • 15.09.2023r. – Dzień Kropki
  • 18.09.23r.- Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  • 18.09.23r.- Teatrzyk Koliberek „Puchatkowa niespodzianka”
  • 20.09.2023r.- Dzień Przedszkolaka
  • 27.09.23r.- Warsztaty „Mały Dentysta” 
  • 30.09.2023r. – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Integracja grupy.
  • Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich.
  • Ustalenie i omówienie wspólnych zasad grupowych.
  • Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczych.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
  • Tworzenie warunków do budowanie relacji w grupie.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
  • Kształtowanie umiejętności naśladowania oraz poprawnego reagowania na zmianę tempa w muzyce.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze.
  • Zapoznanie z bohaterami książki.
  • Rozwijanie sprawności manualnych.
  • Kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia.