INFORMACJA O STRAJKU NA DZIEŃ 08.04.2019R.

08 kwietnia, 2019

W związku ze skalą strajku pracowników oświaty w dalszym ciągu nie będą się odbywać w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Bardzo proszę w miarę możliwości o zapewnienie opieki dzieciom i nie przyprowadzanie ich do przedszkola.
Kolejne informacje będą Państwu przekazane jutro tj. 09.04.2019r. około godz. 14.00

Z poważaniem
E. Dąbrowska

STRAJKINFORMACJA O STRAJKU NA DZIEŃ 09.04.2019R.