"II edycja Konkursu wielkanocnego"

23 lutego, 2017

Serdecznie zapraszamy Wszystkie Przedszkola z Powiatu Legionowskiego do II edycji Powiatowego Konkursu Wielkanocnego. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2017r. i potrwa do 27.03.2017r. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa, oświadczenie nauczyciela bądź rodzica/opiekuna prawnego.  Prosimy zapoznać się także z Regulaminem konkursu oraz Postanowieniami ogólnymi. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.04.2017r. na stronie internetowej przedszkola. Dokumenty należy nadesłać na adres mailowy przedszkola – pgjablonna@wp.pl lub wysłać je faksem – 22 732 02 09 do 28.02.2017r. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! Czekają wspaniałe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców naszego Przedszkola.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Postanowienia Ogólne Konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

„Słynna malarka w naszym przedszkolu”ŻEGNAJ ZIMO-WITAJ WIOSNO!!!