Dyżur wakacyjny

 • Szanowni Państwo, rozliczenie płatności za dyżur trafi na Państwa konta bankowe  maksymalnie do 22 września 2023 r.

  Listy do zwrotów trafiły do Księgowości. 

  Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zostały przesłane na adresy mailowe podane na wnioskach lub przekazane telefonicznie w przypadku problemów z adresem mailowym. Płatność należy dokonać do 22.09.2023 r. Prosimy o terminowe wpłaty. 

  Szczegółowe Informację dotyczące dyżuru wakacyjnego w  placówkach dla, których Organem Prowadzącym jest Gmina Jabłonna:

  Dane do płatności dla Przedszkola Gminnego w Jabłonnie:

  •  uiszczenia opłaty za żywienie (z góry) do dnia 21.06.2023 r. wg stawki: 10 zł x 13 dni , na konto nr 29 8013 1016 2002 0017 1319 0002,
  •  uiszczenia opłaty wynikającej z pobytu dziecka w przedszkolu do dnia 22.09.2023 r., na konto nr 56 8013 1016 2002 0017 1319 0001,
  •  w tytule płatności należy wskazać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której uczęszcza w przypadku macierzystej placówki, nazwę przedszkola w przypadku placówki niemacierzystej. 
  • prosimy o dokonywanie wpłat bez zaokrąglania, w przypadku nadpłat przedszkole będzie zobowiązane do zwrócenia  błędnie wpłaconych środków.