Dyżur wakacyjny

 • Dyżur Wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023 

   

  Przedszkola gminne i oddziały przedszkolne w gminnych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonować będą z następującymi przerwami:

  • Przedszkole Gminne w Chotomowie – przerwa między 24.07.2023-31.08.2023 r.
  • Przedszkole Gminne w Jabłonnie – przerwa między 03.07.2023-11.08.2023 r.
  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. S. Krasińskiego w Chotomowie – przerwa między 03.07.2023 r. -31.08.2023 r.

  Ponadto zgodnie z deklaracjami złożonymi przez Organy Prowadzące przedszkoli niepublicznych działających na zasadach przedszkoli gminnych:

  • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” będzie miało przerwę w okresie 31.07.2023-25.08.2023 r.
  • Europejskie Przedszkole „Tutorland” będzie miało przerwę w dniach 31.07.2023-25.08.2023 r.

  Terminy dyżurów  wakacyjnych:

  Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie odbędzie się w terminie:

  14.08.2023-31.08.2023 r.

  Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie odbędzie się w terminie:

  03.07.2023-21.07.2023 r.

   

  Dane do płatności dla Przedszkola Gminnego w Jabłonnie:

  •  uiszczenia opłaty za żywienie (z góry) do dnia 21.06.2023 r. wg stawki: 10 zł x 13 dni , na konto nr 29 8013 1016 2002 0017 1319 0002,
  •  uiszczenia opłaty wynikającej z pobytu dziecka w przedszkolu do dnia 22.09.2023 r., na konto nr 56 8013 1016 2002 0017 1319 0001,
  •  w tytule płatności należy wskazać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której uczęszcza w przypadku macierzystej placówki, nazwę przedszkola w przypadku placówki niemacierzystej. 
  • prosimy o dokonywanie wpłat bez zaokrąglania, w przypadku nadpłat przedszkole będzie zobowiązane do zwrócenia  błędnie wpłaconych środków.