• Galeria przedszkola

 • W przedszkolu gminnym w Jabłonnie

  najważniejsze są:
  • Edukacja

   dziecko odkrywa i rozwija tu swoje zdolności, poznaje otoczenie, w którym uczy się żyć.

  • Bezpieczeństwo

   nasze przedszkole to miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci, pracowników i rodziców.

  • Zabawa

   jest podstawową i bardzo ważną formą aktywności życiowej małych dzieci.

  • Zdrowie

   wydawane przez nas posiłki uwzględniają zasady zdrowego odżywiania.

 • Działania naszego przedszkola zakładają:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

  • budowanie systemu wartości oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

  • Gmina Jabłonna

   jest naszym założycielem i największym inwestorem.

  • Rodzice

   są naszymi partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju przedszkola.

  • Przyjaciele

   pomagają i wspierają nas we wprowadzaniu nowych planów na teren placówki.

  • Nasi podopieczni

   w dziesięciu przestronnych salach mieści się dziesięć grup przedszkolnych.

  • Ilość pracowników

   dyrekcja, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna oraz księgowość.

  • Godziny pracy

   naszego personelu pedagogicznego w ciągu miesiąca.

  • Ilość posiłków

   wydawanych przez naszą kuchnię w ciągu miesiąca.

 • Nasze grupy przedszkolaków

 • W naszym przedszkolu jest dziesięć grup dzieci.

 • Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym budynku. W dziesięciu salach przebywa obecnie 250 dzieci. Dzieci są podzielone na 4 grupy wiekowe.

  • Misie
   Elżbieta Dąbrowska Małgorzata Wieczorek
  • Motylki
   Justyna Ankurowska Anna Gawlik
  • Jeżyki
   Anna Gamza Monika Matusiak
  • Biedronki
   Anna Falkowska Ewa Ciszewska
  • Rybki
   Małgorzata Waliszkiewicz Agnieszka Wojtkiewicz
  • Pszczółki
   Edyta Barszczewska Agnieszka Stelmach
  • Wiewiórki
   Aldona Florczak Anna Rusiecka
  • Zajączki
   Agnieszka Zagalska Sylwia Gawek
  • Sówki
   Sabina Sowińska
  • Liski
   Małgorzata Sobieszek Agata Wiącek
 • Zapoznaj się z naszym jadłospisem!

 • Jesteśmy nowym przedszkolem gminnym w Jabłonnie funkcjonującym od września 2014r.

  Publiczne przedszkole jest po to, aby tworzyć warunki edukacyjne i wychowawcze dzieciom z terenu wsi Jabłonna. Przez uczestniczenie w procesie wychowawczym podnosić kwalifikacje dzieci i skutecznie przygotowywać je do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacji. Oto główne cele koncepcji przedszkola:

  • Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
  • Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
  • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
  • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
  • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
  • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
  • Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

   

  • Twórczość

   wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju.

  • Samodzielność

   dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w dalszym życiu.

  • Bezpieczeństwo & Miła atmosfera

   są one warunkami zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców.

  • Wspomaganie rozwoju dziecka

   dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości. Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

  • Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.

  • Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.

   Maria Montessori
  • Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

   Janusz Korczak
  • Najcenniejszą rzeczą, jaką możemy ofiarować dziecku, jest pozytywny i prawdziwy obraz samego siebie.

   Adele Faber
 • Aktualności

  • Bez tytułukkkkkk
   Informacja dla Rodziców dzieci z rocznika 2016 (3-latki)
   Zapraszamy na dni adaptacyjne do przedszkola Gminnego w Jabłonnie  w dniach 28 sierpnia godz. 10.00 (środa)     29 sierpnia godz.10.00 [...]
  • wakacjeeee
   Witajcie wakacje
   „Niech żyją wakacje Niech żyje pole, las I niebo i słońce Wolny swobodny czas.…” Wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom [...]
  • 65153507_1232058223638810_5341200558843756544_n
   Karetka pogotowia w przedszkolu
   24 maja na naszym przedszkolnym placu zabaw pojawiła się karetka pogotowia, którą przyjechał  tata Franciszka. Dzieci z grup Wiewiórki i [...]
 • Kontakt

  • Adres

   ul. Modlińska 103B
   05-110 Jabłonna

  • Telefon & E-mail

   Telefon: 22 732 02 09
   Fax: 22 732 02 09
   pgjablonna@wp.pl

  • Godziny pracy

   Poniedziałek – Piątek
   6.30 – 18.00
   Weekend Zamknięte

  • Biuro

   Poniedziałek – Piątek
   8.00 – 16.00
   Weekend Zamknięte